aIMG 0275

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

aIMG 027529 stycznia 2015 roku na Zamku Lubelskim odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego podsumowująca  działalność w 2014 r.

 

   W naradzie udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, Wojewoda Lubelski  Wojciech Wilk, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, kadra kierownicza PSP woj. lubelskiego, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP.
    Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski powitał serdecznie wszystkich uczestników i wspólnie ze swoimi zastępcami st. bryg. Zbigniewem Czępińskim i st. bryg. Gustawem Włodarczykiem podsumowali działalność komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie, omówili działania ratowniczo-gaśnicze strażaków Lubelszczyzny w 2014 r., przedstawili zrealizowane inwestycje, zakupy sprzętu pożarniczego oraz wskazali zadania do realizacji w 2015 r. Na terenie woj. lubelskiego w 2014 r. zakupiono łącznie 12 pojazdów, 9 przyczep i sprzęt ratowniczy. Pozyskano środki finansowe na łączną kwotę 9’713,691 zł.
    W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 18791  razy, prowadząc działania przy 6981 pożarach, 10941 miejscowych zagrożeniach, 869 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 51 razy.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: KW PSP Lublin

mt_gallery: Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

 

Skip to content