100 1897

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stężyca.

100 1897W dniu 3 listopada 2014r. odbyła się uroczystość przekazania do użytkowania średniego  samochodu ratowniczo –  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy.

 

  Nowy samochód został zakupiony dzięki dotacjom przekazanym przez KG PSP, ZOW ZOSP RP w Lublinie, NFOSiGW, Samorząd Gminy Stężyca oraz darowiznom od lokalnych firm i stowarzyszeń, jak również dobrowolnych wpłat mieszkańców Stężycy i innych okolicznych miejscowości. Uroczystość prowadził Wójt Gminy Stężyca – Zb. Chlaściak, na co dzień pełniący również funkcję Prezesa ZGm. ZOSP RP w Stężycy.
W uroczystości udział wzięli:
   dh M. Starownik – V-ce Wojewoda Lubelski, V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezes ZW ZOSP RP w Lublinie,
   bryg. A. Skrzypek – reprezentujący Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
   ks. B. Kozioł – V-ce Kapelan Powiatowy Strażaków,
   ks. M. Stańczuk – Proboszcz Parafii w Stężycy,
   dh St. Jagiełło – Starosta Rycki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZP ZOSP RP w Rykach,
   H. Czerska – Gąsiewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach,
   dh T. Szyszko – Dyrektor Wykonawczy ZW ZOSP RP w Lublinie,
   A. Szmania – Przewodniczący Rady Gminy w Stężycy,wraz z radnymi gminy,
   st. bryg. K. Miłosz – Komendant Powiatowy PSP w Rykach,
   dh T. Prządka – V-ce Prezes ZP ZOSP RP w Rykach,
   Z. Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew,
   R. Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, oraz przedstawiciele firm i instytucji na co dzień wspierających działalność strażaków ochotników ze Stężycy, delegacje jednostek OSP z terenu gminy Stężyca, jak również dość liczne grono mieszkańców Stężycy.
Po poświęceniu nowego pojazdu, symboliczny akt przekazania oraz kluczyki i dokumenty samochodu, z rąk Wójta Gminy Stężyca, Prezesa ZW ZOSP RP w Lublinie oraz przedstawiciela Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – otrzymał Prezes OSP Stężyca dh R.Bany. Dotychczas użytkowany przez OSP Stężyca samochód m. STAR 244 został przekazany podczas tej uroczystości jednostce OSP Paprotnia, która po wycofaniu z eksploatacji wysłużonego samochodu m. ŻUK, przez długi okres czasu nie miała na swoim wyposażeniu pojazdu.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy dziękując w imieniu swojej jednostki za otrzymany nowoczesny samochód, podkreślił, że pozwoli on na znaczną poprawę przygotowania OSP KSRG Stężyca do prowadzenia tak aktywnej działalności ratowniczej. Jednostka co roku bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych i gaśniczych, prowadzonych najczęściej na terenie gminy Stężyca i pobliskiego miasta Dęblin. W swoich wystąpieniach gratulacje i podziękowania dla strażaków z OSP Stężyca złożyli: V-ce Wojewoda Lubelski, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, V-ce Kapelan Powiatowy Strażaków oraz Komendant Powiatowy PSP w Rykach.
  W swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na ważną rolę jednostek OSP w zapewnieniu należytego bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jednostki te realizują coraz szersze i trudniejsze zadania ratownicze. Podkreślili potrzebę poprawy wyposażenia w nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy najbardziej aktywnych operacyjnie jednostek OSP.
  W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za aktywne wspieranie działalności jednostek OSP, podczas uroczystości odznaczeniami związkowymi wyróżnieni zostali:
-dh Zb. Chlaściak- Złotym Znakiem Związku,
-dh R.Bany- Po Raz Drugi Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
-dh H.Czerska-Gąsiewska- Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa,
-A. Szmania, A. Wąsik, J. Ptaszek, J. Stępień, M. Wesołowski- Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
Koszt zakupu samochodu dla OSP KSRG Stężyca wyniósł łącznie ok. 679.5 tys. zł. Został on zakupiony dzięki następującym środkom:
 –  Samorząd Gminy Stężyca – dotacja 190 tys.zł.
 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja 150 tys.zł.
 – Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie – dotacja 150 tys.zł.
 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – dotacja 100 tys.zł.
 – Wspólnota Gruntowa w Stężycy – dotacja 50 tys.zł.
 – środki własne OSP, darowizny od lokalnych przedsiębiorców, jak również osób prywatnych oraz mieszkańców Stężycy – kwota 39536zł.
OSP KSRG w Stężycy jest drugą w powiecie ryckim jednostką (po OSP KSRG Kłoczew), która może się poszczycić nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym.

tekst/zdjecia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

mt_gallery: Nowy samochód OSP Stężyca.

 

Nowy samochód został zakupiony dzięki dotacjom przekazanym przez KG PSP, ZOW ZOSP RP w Lublinie, NFOSiGW, Samorząd Gminy Stężyca oraz darowiznom od lokalnych firm i stowarzyszeń, jak również dobrowolnych wpłat mieszkańców Stężycy i innych okolicznych miejscowości. Uroczystość prowadził Wójt Gminy Stężyca – Zb. Chlaściak, na co dzień pełniący również funkcję Prezesa ZGm. ZOSP RP w Stężycy.

W uroczystości udział wzięli:

§         dh M. Starownik – V-ce Wojewoda Lubelski, V-ce Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezes ZW ZOSP RP w Lublinie,

§         bryg. A. Skrzypek – reprezentujący Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

§         ks. B. Kozioł – V-ce Kapelan Powiatowy Strażaków,

§         ks. M. Stańczuk – Proboszcz Parafii w Stężycy,

§         dh St. Jagiełło – Starosta Rycki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZP ZOSP RP w Rykach,

§         H. Czerska – Gąsiewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach,

§         dh T. Szyszko – Dyrektor Wykonawczy ZW ZOSP RP w Lublinie,

§         A. Szmania – Przewodniczący Rady Gminy w Stężycy,wraz z radnymi gminy,

§         st. bryg. K. Miłosz – Komendant Powiatowy PSP w Rykach,

§         dh T. Prządka – V-ce Prezes ZP ZOSP RP w Rykach,

§         Z. Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew,

§         R. Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, oraz

§         przedstawiciele firm i instytucji na co dzień wspierających działalność strażaków ochotników ze Stężycy, delegacje jednostek OSP z terenu gminy Stężyca, jak również dość liczne grono mieszkańców Stężycy.

Po poświęceniu nowego pojazdu, symboliczny akt przekazania oraz kluczyki i dokumenty samochodu, z rąk Wójta Gminy Stężyca, Prezesa ZW ZOSP RP w Lublinie oraz przedstawiciela Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – otrzymał Prezes OSP Stężyca dh R.Bany. Dotychczas użytkowany przez OSP Stężyca samochód m. STAR 244 został przekazany podczas tej uroczystości jednostce OSP Paprotnia, która po wycofaniu z eksploatacji wysłużonego samochodu m. ŻUK, przez długi okres czasu nie miała na swoim wyposażeniu pojazdu.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy dziękując w imieniu swojej jednostki za otrzymany nowoczesny samochód, podkreślił, że pozwoli on na znaczną poprawę przygotowania OSP KSRG Stężyca do prowadzenia tak aktywnej działalności ratowniczej. Jednostka co roku bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych i gaśniczych, prowadzonych najczęściej na terenie gminy Stężyca i pobliskiego miasta Dęblin. W swoich wystąpieniach gratulacje i podziękowania dla strażaków z OSP Stężyca złożyli: V-ce Wojewoda Lubelski, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, V-ce Kapelan Powiatowy Strażaków oraz Komendant Powiatowy PSP w Rykach.
W swoich wypowiedziach zwrócili uwagę na ważną rolę jednostek OSP w zapewnieniu należytego bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Jednostki te realizują coraz szersze i trudniejsze zadania ratownicze. Podkreślili potrzebę poprawy wyposażenia w nowoczesne pojazdy i sprzęt ratowniczy najbardziej aktywnych operacyjnie jednostek OSP.

W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za aktywne wspieranie działalności jednostek OSP, podczas uroczystości odznaczeniami związkowymi wyróżnieni zostali:

-dh Zb. Chlaściak- Złotym Znakiem Związku,

-dh R.Bany- Po Raz Drugi Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

-dh H.Czerska-Gąsiewska- Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa,

-A. Szmania, A. Wąsik, J. Ptaszek, J. Stępień, M. Wesołowski- Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Koszt zakupu samochodu dla OSP KSRG Stężyca wyniósł łącznie ok. 679.5 tys. zł. Został on zakupiony dzięki następującym środkom:

§         Samorząd Gminy Stężyca – dotacja 190 tys.zł.

§         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja 150 tys.zł.

§         Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie – dotacja 150 tys.zł.

§         Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – dotacja 100 tys.zł.

§         Wspólnota Gruntowa w Stężycy – dotacja 50 tys.zł.

§         środki własne OSP, darowizny od lokalnych przedsiębiorców, jak również osób prywatnych oraz mieszkańców Stężycy – kwota 39536zł.

OSP KSRG w Stężycy jest drugą w powiecie ryckim jednostką (po OSP KSRG Kłoczew), która może się poszczycić nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym.

Skip to content