konf2

Konferencja „Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym” w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

konf2W dniu 19 listopada w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa „Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym”. 

   Nadrzędnym celem organizowania tego typu spotkań z mediami, jest szeroko rozumiana profilaktyka. Zorganizowanie konferencji jest jak najbardziej na czasie. Podczas minionego sezonu grzewczego (od września do końca kwietnia), na terenie powiatu zamojskiego wystąpiło 64 pożary w budynkach mieszkalnych, podczas których 6 osób odniosło obrażenia, w tym 1 zgon. Krajowe statystyki są jeszcze bardziej zatrważające: miniony sezon to 3830 zdarzeń powodowanych tlenkiem węgla, w wyniku których 2292 osoby zostało poszkodowanych, 61 osób zmarło. W roku bieżącym w skali kraju odnotowano już 592 interwencje, 229 osób poszkodowanych, 14 osób poniosło zgon.  Dlatego też takie działania mają na celu zobrazowanie zagrożeń występujących w sezonie grzewczym, zasad bezpiecznego użytkowania budynków jak również sposobów zabezpieczania budynków mieszkalnych przed  wystąpieniem zagrożeń.
    Brygadier Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, zwrócił szczególną uwagę na zagrożenie powodowane tlenkiem węgla. Przypomnijmy tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) różnych materiałów w tym różnego rodzaju paliwa spalanego w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów, w konsekwencji nawet zgon.
    Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów, jest zainstalowanie (u góry  pomieszczenia) czujników tlenku węgla, bądź autonomiczną czujką pożarową. Urządzenia w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjecie właściwych działań (czynności gaśniczych lub opuszczenie zagrożonego pomieszczenia). Urządzenia takie można nabyć w sklepach ogólno budowlanych już od 20-30 zł, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii 9V. Cytując słowa Komendanta dotyczące zabezpieczania naszych mieszkań  to ”mała inwestycja w duże bezpieczeństwo”.
W konferencji uczestniczyła Monika Bednarczyk Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Zamościu, która omówiła organizowaną w minionych latach akcję „Smog”. Podczas akcji strażnicy informowali właścicieli budynków mieszkalnych o zakazie spalania tworzyw sztucznych. Rzecznik zwróciła uwagę na konieczność i zasadność prowadzenia segregacji odpadów. W ramach tej akcji strażacy z zamojskiej jednostki przekazywali ulotkę kampanii „Nie dla czadu”.  
    W trakcie konferencji przybliżono także obowiązki właścicieli i zarządców obiektów dotyczących bezpiecznego użytkowania instalacji. Przypomnijmy instalacje elektryczne (szczególnie gdy są wykorzystywane elektryczne urządzenia ogrzewcze), należy poddawać okresowym przeglądom nie rzadziej niż raz na 5 lat, instalacje wentylacyjno dymowe nie rzadziej niż raz na rok. Czynności powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Dodatkowo z przewodów dymowych należy usuwać zanieczyszczenia, w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym lub ciekłym raz na 3 miesiące od palenisk opalanych paliwem gazowym raz na 6-cy. Jednocześnie, w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usuwania zanieczyszczeń można dokonać we własnym zakresie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bhp.
 
Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:
•    zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek wentylacyjnych), warto jest stosować nawiewniki okiennych,
•    zachowanie stosownych odległości przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o.,
•    zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych,
•    przy przechowywaniu materiałów palnych należy zachować odległości min. 0,5m od urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przetaczającej ponad 100 0C. Urządzeń grzewcze należy ustawiać na podłożu niepalnym z zachowaniem odległości od mebli, firanek. 

tekst: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość

zdjęcia: Szymon Łyciuk Ezamość.

mt_gallery: Konferencja "Bezpieczeństwo w sezonie grzewczym" KM PSP Zamość.

Skip to content