Obraz 016

2014.11.14. Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu parczewskiego.

Obraz 016W dniu 14 listopada 2014r. odbyły się ćwiczenia zgrywające sił i  środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających powiatu parczewskiego na obiekcie Huty Szkła Gospodarczego przy ul. Kolejowa 117 w Parczewie.

 

  Założenia do ćwiczeń: w dniu 14.11.2014r. ok. godz. 1130 zwolniony dyscyplinarnie pracownik złośliwie podpalił pomieszczenie socjalne (szatnie) z użyciem cieczy łatwopalnej w Hucie Szkła Gospodarczego ul. Kolejowa 117 w Parczewie.
  Pożar gwałtownie rozprzestrzenił się na pomieszczenie całej szatni powodując duże zadymienie hali produkcyjnej i zmuszając pracowników do natychmiastowej ewakuacji. Wykorzystując zamieszanie podpalacz podpalił również składowane drewno i wióry w pomieszczeniu stolarni. Kierownik produkcji telefonicznie zaalarmował Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie, poinformował Komendę Powiatową Policji i właściciela o zaistniałym zdarzeniu. Pracownicy podjęli nieudaną próbę gaszenia pożaru, w wyniku czego poparzeniu uległo 4 osoby  i do czasu przybycia pogotowia ratunkowego pierwszej pomocy udzielił zastęp PSP.

Skutki zdarzenia: W wyniku zaistniałego zdarzenia 4 osoby, które podjęły próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem uległy poparzeniu. Całkowicie spłonęła szatnia i część stolarni z wyposażeniem. Zadymiona została hala produkcyjna, zmuszając pracowników do natychmiastowej ewakuacji i przerwania produkcji. Pożar stwarzał zagrożenie dla znacznej ilości osób oraz spowodował straty materialne.

Celem ćwiczeń było:
– doskonalenie współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb współdziałających w czasie  pożaru i zagrożenia wybuchem,
– sprawdzenie prawidłowości procedur ratowniczych ustalonych w planie ratowniczym,
– zapoznanie się z zakładem, charakterem i możliwością wystąpienia zagrożeń oraz specyfiką ewentualnych działań ratowniczych na terenie  obiektu,
– przeprowadzenie epizodów: z zakresu udzielania pierwszej pomocy, używania sprzętu ODO i narzędzi hydraulicznych, prowadzenia łączności w czasie działań ratowniczych.

Służby biorące udział w ćwiczeniach:
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie,
– JednostKI Ochotniczych Straży Pożarnych z  powiatu parczewskiego włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
– Pogotowie Ratunkowe,
– Pracownicy HSG,
– Komenda Powiatowa Policji w Parczewie.

tekst/zdjecia: mł. bryg. Kazimierz Szymczuk KP PSP Parczew.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające Parczew 2014.11.14.

Skip to content