1

Uroczyste otwarcie Muzeum Pożarnictwa w miejscowości Oseredek gm. Susiec.

1W dniu 26 października 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Pożarnictwa w miejscowości Oseredek gm. Susiec.

  Uroczystości rozpoczęto mszą świętą odprawioną w miejscowej kaplicy. Po zakończonej mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów przed budynek muzeum. Podczas uroczystości odczytany został rys historyczny, wręczono odznaczenia zasłużonym druhom, a następnie po poświęceniu obiektu dokonano uroczystego otwarcia muzeum. W uroczystościach uczestniczyli: Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Gustaw Włodarczyk, Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. Kazimierz Organista, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Marian Jaworski, Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Suścu Franciszek Kawa, Komendant Straży Pożarnych Partnerskiego Powiatu Freudenstadt Frank Jahraus oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy Susiec. 

  Głównym inicjatorem powstania muzeum pożarnictwa w Oseredku jest dh Jan Łasocha, który w sposób szczególny zajmuje się kultywowaniem tradycji pożarniczych poprzez gromadzenie sprzętu strażackiego o walorach muzealnych.

  JAN ŁASOCHA s. Łukasza – założyciel Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.
Urodził się 5 maja 1931r. w Oseredku. W roku 1942, w ramach pacyfikacji Zamojszczyzny przez hitlerowców, wywieziony wraz z rodziną na przymusowe roboty do III Rzeszy. Był więźniem obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu przez aliantów i pobycie w obozie przejściowym, powrócił do kraju jesienią 1946roku. Już rok później został naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Oseredku, pełniąc tę funkcję przez ponad 55 lat.
  W okresie powojennym prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa, skierowany w roku 1949 do odbycia służby wojskowej w Karnej Kompanii Wojskowej w Dworach k.Oświęcimia, zakończył służbę w Garnizonowej Orkiestrze Dętej Wałbrzych-Gaj.
  Po powrocie z wojska  brał aktywny udział w życiu miejscowości. Prowadził gospodarstwo rolne, był mechanikiem, kowalem, hydraulikiem, blacharzem, prowadził tartak, wykonywał usługi kombajnem zbożowym. Prowadził działalność artystyczną w chórze i strażackiej orkiestrze dętej, której był kapelmistrzem. W latach 80-tych przewodniczył komitetowi budowy kościoła w Oseredku, był także inicjatorem upamiętniania miejsc związanych z walką o niepodległość Ojczyzny. W roku 1967 rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim na stanowisku mechanik-kierowca. Po przesłużeniu prawie 25 lat przeszedł na emeryturę w roku 1991 w stopniu starszego ogniomistrza. Przez 20 lat pełnił funkcję Komendanta Gminnego OSP w Suścu. W działalności ratowniczej wielokrotnie brał udział w akcjach związanych z ratowaniem życia, mienia lub środowiska przed skutkami pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Jako nestor strażackiej służby został obdarzony godnością Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Suścu. Za wzorową służbę w ochronie przeciwpożarowej i działalność społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003r.), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008r.), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2001r.), Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza (1999r.), Złotym Znakiem Związku OSP RP (1993r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1989r.)

  Przez szereg lat na potrzeby muzeum udało się zgromadzić ponad 300 eksponatów, wśród których należy wyróżnić min. sikawkę kołową produkcji Unia Strażacka Lwów z 1891 roku, sikawki ręczne – 8 szt, motopompy produkcji krajowej i zagranicznej – 12 szt., pojazdy pożarnicze – 5 szt. Zgromadzono również przyczepki pożarnicze, sprzęt ochrony dróg oddechowych, wyposażenie osobiste strażaka, podręczny sprzęt gaśniczy oraz wiele innego sprzętu i wyposażenia, jak również bogatą kolekcję literatury pożarniczej. Część eksponatów pozyskano od strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Freudenstadt z Niemiec. Liczba cennych  eksponatów stale rośnie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zbiory te prezentowane były jako nieformalne, amatorskie muzeum pożarnictwa. Obejrzały je tysiące osób, turystów, młodzieży szkolnej, w tym delegacje strażaków i turystów z Niemiec, Ukrainy, Słowacji i całej Polski. Gromadzeniem i remontem sprzętu pożarniczego, opieką i udostępnianiem muzeum zajmują się społecznie miejscowi strażacy.
Zbiory te były dotychczas przechowywane w bardzo złych warunkach, często nawet na zewnątrz pomieszczeń. Obecnie, dzięki staraniom władz gminy Susiec, udało się dokonać  rozbudowy strażnicy OSP Oseredek o nowe pomieszczenia mające pełnić funkcje muzeum pożarnictwa. Roboty budowlane o łącznej wartości 918 614,28 zł zostały zakończone na przełomie sierpnia i września. Na czas otwarcia obiektu muzeum udało się odrestaurować część eksponatów, pozostałe poddawane renowacji zostaną sukcesywnie udostępniane zwiedzającym muzeum.

tekst/zdjecia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski, st. sekc. Cezary Kamiński KW PSP Lublin.

mt_gallery: Muzeum Pożarnictwa w miejscowości Oseredek.

 

Skip to content