IMG 9615

Testy strażaków w stacjonarnej komorze dymowej.

IMG 9615W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie trwają testy strażaków w stacjonarnej komorze dymowej.

Testy odbywają się w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusza Milewskiego. Od początku roku testy przeszło już 728 strażaków.

W komorze dymowej sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa strażak jest obserwowany z pomieszczenia sterowni, wyposażonego w monitor połączony z kamerami. Dodatkowe zabezpieczenie ratowników w czasie testów i ćwiczeń doskonalących stanowi sygnalizacja stanu awaryjnego, system awaryjnego oddymiania oraz wyłączniki bezpieczeństwa. Z pulpitu umieszczonego w sterowni kontrolowane są wszystkie urządzenia, zgodnie z założeniami testu lub ćwiczeń doskonalących.

PRZEBIEG ĆWICZEŃ W KOMORZE DYMOWEJ
1. Ćwiczenie w komorze składa się z próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej.
2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń uczestnicy zostają zapoznani z niniejszym regulaminem ćwiczeń.
3. Obsługa komory jest zobowiązana do poinstruowania uczestników ćwiczeń o konieczności jego natychmiastowego przerwania i zgłoszenia tego faktu obsłudze w przypadku wystąpienia niedyspozycji zdrowotnej w postaci:
a) bólu w klatce piersiowej,
b) uczucia duszności,
c) uczucia pieczenia za mostkiem,
d) bólu brzucha,
e) bólów promieniujących do szyi, barków, kończyny górnej, pleców,
f) mroczków przed oczami i/lub zaburzeń widzenia,
g) bólów głowy, zawrotów, nudności i wymiotów.
4. Próba wysiłkowa realizowana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, rękawicach specjalnych oraz w obuwiu strażackim specjalnym (aparat powietrzny znajduje się na plecach, natomiast maska pozostaje zdjęta i odłożona).
5. Po wykonaniu każdego z elementów próby wysiłkowej stosuje się dwuminutową przerwę.
6. Warunkiem zaliczenia próby wysiłkowej jest prawidłowe, zgodne z określonymi poniżej wymaganiami, wykonanie wszystkich jej elementów.
7. W przypadku niezaliczenia danego elementu próby wysiłkowej każdemu uczestnikowi ćwiczeń przysługuje prawo do jednorazowego powtórzenia niezaliczonego elementu po zgłoszeniu gotowości przez uczestnika.
8. Dwukrotne nie zaliczenie danego elementu próby wysiłkowej powoduje
nie dopuszczenie do uczestniczenia w ścieżce treningowej, a tym samym skutkuje nie zaliczeniem testu.
9. Próba wysiłkowa składa się z następujących elementów:
a) Ergometr taśmowy – ćwiczenie polega na poruszaniu się z zadaną prędkością
w czasie 6 minut.
WIEK    PRĘDKOŚĆ [km/h]
do 30 lat    9
31-40 lat    8
41-50 lat    8
powyżej 50 lat    7

b) Ergometr rowerowy – ćwiczenie polega na jeździe na rowerze stacjonarnym przy zadanym obciążeniu w czasie 1 minuty.
WIEK    OBCIĄŻENIE [W]
do 30 lat    200
31-40 lat    200
41-50 lat    100
powyżej 50 lat    100

c) Młot podciągowy (ćwiczenie jako jedyne nie dotyczy kobiet) – ćwiczenie polega na wykonaniu zadanej liczby podciągnięć i opuszczeń ciężaru w określonym czasie.
WIEK    LICZBA UDERZEŃ     CZAS [max]
do 30 lat    20                        3 min.
31-40 lat    20                        3 min.
41-50 lat    15                          –
powyżej 50 lat   10                   –

Zamiennie do młota podciągowego można zastosować ergometr ramion lub wioślarski – ćwiczenie należy wykonać z zadanym obciążeniem w określonym czasie.
d) Drabina bez końca – ćwiczenie polega na pokonaniu określonej wysokości z zadaną prędkością.
WIEK    WYSOKOŚĆ [m]    CZAS [min.]
do 30 lat    20                     2
31-40 lat    20                     2
41-50 lat    10                     –
powyżej 50 lat    10             –
10. Zaliczenie próby wysiłkowej jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczenia na ścieżce treningowej.
11. Ścieżka treningowa pokonywana jest w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce i w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Maska jest podłączona do aparatu powietrznego i założona na twarz. Strażak posiada włączony sygnalizator bezruchu.
12. Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie przez uczestnika testu przy użyciu jednego aparatu powietrznego. W przypadku nie zaliczenia za pierwszym podejściem ścieżki treningowej uczestnikowi testu nie przysługuje prawo do jej powtórzenia. Wykorzystanie całego zapasu butli przed opuszczeniem ścieżki treningowej stanowi podstawę do jej nie zaliczenia, a co się z tym wiąże, do nie zaliczenia testu w komorze dymowej.
13. Warunkiem zaliczenia testu jest pozytywne zaliczenie próby wysiłkowej i ścieżki treningowej.

Zmagania strażaków podczas testów obserwowała Pani Kamila Jazgarska, która od wielu lat interesuje się specyfiką pracy strażaków.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Testy strażaków w komorze dymowej.

 

Skip to content