sz1

Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

sz1Obecnie w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu (w ramach której funkcjonują Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Zamościu i Szczebrzeszynie) trwają prace związane z termomodernizacja obiektów.

 

  Nadrzędnym celem podejmowanych od 2010r., działań jest osiągniecie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia, redukcji emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji i zużycia energii elektrycznej.

  Wartość inwestycji to kwota ponad 1068 tys. złotych. Dofinansowanie przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło ponad 872 tysiące złotych. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Komendy.  które zostały wydatkowane do 2013r w ramach których w JRG Szczebrzeszyn wykonano nową instalację gazową oraz wymieniono bramy garażowe.
  W 2014r. wykonano inwentaryzację ornitologiczną, projekt techniczny oraz termomodernizację budynku Komendy  oraz budynku JRG Szczebrzeszyn. Termomodernizacja uwzględniała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów obydwu budynków. Roboty termomodernizacyjne dotyczące budynku w Zamościu, już zostały ukończone. Stopień zawansowania robót  na budynkach JRG Szczebrzeszynie (budynek strażnicy oraz budynek warsztatowo magazynowy) wynosi 85%.
    Pełną analizę uzyskanych oszczędności, będzie można przedstawić po zakończeniu obecnego okresu grzewczego.  Docieplenie ścian w zamojskiej jednostce już przyniosło zauważalne oszczędności w minionym okresie grzewczym.

tekst/zdjęcia: mł. bryg Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Termomodernizacja KM PSP Zamość.

Obecnie w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu (w ramach której funkcjonują Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Zamościu i Szczebrzeszynie) trwają prace związane z termomodernizacja obiektów.

Skip to content