kr142

Pielgrzymka zamojskich strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.

kr142Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę września, już po raz szósty do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, pielgrzymowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP oraz druhowie z Ochotniczych  Straży Pożarnych powiatu zamojskiego.

   Centralną częścią pielgrzymki była Msza Święta odprawiona w podzięce za ostatni rok funkcjonowania straży pożarnych. Mszy w intencji strażaków i ich rodzin przewodniczył ks. bp. Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
    Oceniając miniony rok w ochronie przeciwpożarowej na naszym terenie, trzeba stwierdzić, że jest za co dziękować. W ostatnim roku mieszkańcy naszego powiatu nie doświadczali większych klęsk żywiołowych. Jedynie majowe intensywne opady deszczu występujące w wybranych regionach naszego powiatu mogły spowodować znaczne straty materialne. Sytuacja taka spowodowała lawinowy wzrost interwencji, niemniej jednak działania te, choć długotrwałe nie nastręczały strażakom większych trudności. W ogólnym ujęciu, podczas działań ratowniczo-gaśniczych nie ucierpiał żaden z ratowników.
    Wsłuchując się w słowa kazania, nasuwa się myśl, że oprócz wiary we własne umiejętności i możliwości techniczne sprzętu, warto odwołać się do pomocy Stwórcy. Podczas przemarszu z miejsca zbiórki przy kaplicy na wodzie do Sanktuarium odmawiana była  część chwalebna  Różańca św. Pielgrzymów przed krasnobrodzkie sanktuarium przywiodła Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodu.
    W pielgrzymce udział wzięło ok. 350 strażaków (najwięcej z gminy Zamość) w tym 26 pocztów sztandarowych straży pożarnych, a także Henryk Matej Starosta Zamojski, bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu; bryg. Marek Dziedzic Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, druh Kazimierz Mielnicki Prezes Oddziału Powiatowego  ZOSP RP, Stanisław Jędrusina Zastępca Burmistrza Krasnobrodu. 

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Pielgrzymka zamojskich strażaków 2014.

Skip to content