SAM 1326

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Poprawa Bezpieczeństwa Ekologicznego w Dolinie Zielawy” w miejscowości Gęś.

SAM 1326W dniu 07 października 2014r. w miejscowości Gęś, gmina Jabłoń odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy”.

 
    

  W konferencji udział wzięli:
Stanisław Żmijan – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski,
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
st. bryg. mgr inż. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
wójtowie gmin: Rossosz, Sosnówka, Wisznice, Podedwórze, Jabłoń wraz ze strażakami ochotnikami,  
ks. Andrzej Biernat – proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie, Kapelan Powiatowy  Strażaków, ks. Henryk Kalitka – proboszcz Parafii pw. Św. Jozafata w Gęsi.

    Porządek konferencji:
12.00    – Msza Św. W Kościele po. Św. Jozafata w Gęsi.
13.15    – Przemarsz na plac OSP Geś.
13.30    – Powitanie gości.
14.00    – Przekazanie samochodów pożarniczych jednostkom OSP w Wisznicach, Sosnówce, Rossoszu, Podedwórzu i Gęsi.
14.30    – Przemówienia okolicznościowe.

Informacja o projekcie.

    Gminy należące do Partnerstwa Doliny Zielawy (Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Wisznice) złożyły w dniu 29 października 2010 roku wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy”.
    Po analizie wniosków w dniu 23 października 2012 r. Gmina Jabłoń jako lider tego projektu podpisała umowę o przyznaniu dofinansowania. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 2 856 296,18 zł. Kwota dofinansowania ze środków RPO WL wyniosła 2 387 093,35 zł co stanowi 85%kosztów kwalifikowanych projektu. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie z dwóch innych źródeł co pomniejszyło koszty własne gmin.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Rossoszu otrzymała dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie
w kwocie150 000 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Gęsi otrzymała dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kwocie 69 829 zł.
    Wkład własny 5 gmin realizujących projekt to koszt 249 373,83 zł. Realizacja zadania polegała na zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu pięciu gmin, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych na tym terenie.
    Projekt obejmował zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń chemicznych oraz 2 lekkich samochodów gaśniczych wraz z wyposażeniem. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono dla 5 jednostek objętychprojektem zestawy komputerowe, podłączono je do sieci Internet oraz opracowano wspólną stronę internetową osp.dolinazielawy.pl gdzie można znaleźć informacje o jednostkach uczestniczących w projekcie oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
    W dniu 30 kwietnia 2014 r. została podpisana z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z Kielc umowa na dostawę czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem.
    W dniu 16 czerwca 2014 r. została podpisana z firmą Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy umowa na dostawę dwóch sztuk lekkich samochodów gaśniczych wraz z wyposażeniem.
    Koszt średniego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN – brutto 627 480 zł.
    Koszt lekkiego samochód gaśniczego marki FORD – brutto 154 710 zł.
    Każdy z tych samochodów wyposażono w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy za kwotę ok. 50 tys. zł

tekst: mł. bryg. Kazimierz Szymczuk KP PSP Parczew

zdjęcia: st. ogn. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin; KP PSP Parczew.

mt_gallery: Konferencja połączona z przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych w miejscowości Gęś.

Skip to content