SAM 0943

Odbiór 17 zestawów hydraulicznych – sprzętu ratownictwa technicznego.

SAM 0943W dniu 18 września br. w siedzibie producenta Lukas Hydraulik GmbH w Erlangen w Niemczech odbył się odbiór techniczno – jakościowy 17 ciężkich zestawów hydraulicznych firmy Lukas.

 

   Logo program regionalny

 

 

 

     W dniu 18 września br. w siedzibie producenta Lukas Hydraulik GmbH w Erlangen w Niemczech odbył się odbiór techniczno – jakościowy 17 ciężkich zestawów hydraulicznych firmy Lukas nabytych w ramach projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego czynnikiem wzmocnienia zdolności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa lubelskiego” – finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa VI  Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III Bezpieczeństwo ekologiczne. W dniu 23 września br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej w Lublinie odbył się odbiór końcowy i przekazanie nowo zakupionego sprzętu na wyposażenie 17 KM/P PSP woj. lubelskiego.
Użytkownikami zestawów są:
-KM PSP w Białej Podlaskiej
-KM PSP w Lublinie
-KM PSP w Chełmie
-KP PSP w Janowie Lubelskim
-KP PSP w Opolu Lubelskim
-KP PSP w Łukowie
-KP PSP w Rykach
-KP PSP w Parczewie
-KP PSP w Tomaszowie Lubelskim
-KP PSP w Radzyniu Podlaskim
-KP PSP w Świdniku
-KP PSP we Włodawie
-KP PSP w Hrubieszowie
-KM PSP w Zamościu
-KP PSP w Krasnymstawie
-KP PSP w Puławach
-KP PSP w Łęcznej

   Wartość pozyskanego sprzętu to kwota ponad 821 tys. zł., koszt pojedynczego zestawu wynosi 48 tys. zł.
Zakupione w ramach projektu nowe narzędzia będą używane w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków komunikacyjnych, budowlanych oraz infrastruktury technicznej.
   Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez producentów samochodów wymuszają na jednostkach ratowniczych posiadanie sprzętu o coraz wyższych parametrach siłowych, wykonanych z materiałów wysoko zaawansowanych technologicznie. Budowa nowych  nadwozi samochodowych podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników podczas wypadków drogowych, jednakże stawia również dużo wyższe wymagania dla sprzętu będącego na wyposażeniu służb ratowniczych. Pozwolą na szybsze dotarcie do osób poszkodowanych, jak również przyczynią się do zmniejszenia skutków wypadków i katastrof.

tekst/zdjecia: st. kpt. Dariusz Łagowski, st. sekc. Cezary Kamiński KW PSP Lublin.

mt_gallery: Odbiór zestawów hydraulicznych.

 

 

Skip to content