SAM 1298

60 lecie jednostki OSP Bełcząc gm. Czemierniki pow. Radzyński.

SAM 129828 września 2014 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 60 lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, pow. Radzyński.

  Obchody rozpoczęły się uroczystym meldunkiem i przeglądem pododdziałów przeprowadzonym przez nadbryg. Marka Kowalskiego – Zastępcę Komendanta Głównego PSP. Następnie odbyła się msza święta polowa koncelebrowana przez kapelanów strażaków:
Ks. Romana Sawczuka – Kapelana Strażaków Diecezji Siedleckiej,
Ks. Jerzego Latawca – Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czemiernikach
Ks. Józefa Chorębałę – Seniora Parafii w Czemiernikach,
Ks. Henryka Ocha – Powiatowego Kapelana Strażaków
   Po mszy miał miejsce uroczysty apel. Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie, wręczenie i odznaczenie „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” nowego sztandaru jednostki. Odznaczono również medalami i odznaczeniami druhów jednostki OSP Bełcząc. W jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście:
1.    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki,
2.    Z-ca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Kowalski,
3.    Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
4.    Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Tadeusz Milewski,
5.    Starosta Radzyński – Lucjan Kotwica,
6.    Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim – st. kpt. Mirosław Walicki.
Obecnością swą uświetnili uroczystość również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.
    Jednostka OSP w Bełączącu została założona w 1954 r. przez sześciu strażaków na czele z druhem Henrykiem Sieńczak. Typ jednostki M-2. Ze sprzętu wówczas posiadali motopompę i kilka węży. Przechowywali go w dworskiej oborze. W czasie pożaru sprzęt dowożony był wozem zaprzężonym w 2 konie. Wraz z pojawieniem się ciągników, sprzęt wożono „ursusami”. W 1988 r. oddano do użytku remizę strażacką, a rok później jednostka otrzymała swój pierwszy samochód. Od tej pory jednostka została umundurowana, wyposażona. Obecnie jednostka dysponuje samochodem pożarniczym typu GBM 3/8 STAR 200.

tekst: KP PSP Radzyń Podlaski

zdjęcia: st.ogn. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin

mt_gallery: 60 lecie jednostki OSP Bełcząc.

Skip to content