bizon

Zagrożenia podczas żniw.

bizonJak co roku, okres żniw to czas kiedy dochodzi do pożarów: słomy, zboża na pniu, czy maszyn rolniczych.

   Oceniając I tydzień żniw, wypada stwierdzić, że jest to dość pracowity okres dla zamojskich strażaków. Już odnotowano 16 pożarów słomy po kombajnie, zboża na pniu oraz maszyn rolniczych. Każdy z pożarów generował wystąpieniem zagrożeń dla upraw, lasu lub zabudowań, powodując straty często liczone w tysiącach złotych.
    Największy pożar odnotowano w dniu 2 sierpnia w miejscowości Wólka Tuczępska gm. Grabowiec, kiedy to spaleniu uległo około 20 ha zboża na pniu i słomy. Wstępne straty to około 35 tys. złotych. Strażacy z zamojskiej jednostki wspólnie ze strażakami z 5 zastępów z pobliskich jednostek OSP przez 3,5 godziny walczyło z żywiołem. Do działań włączyli sie także miejscowi rolnicy, którzy oborując teren pożaru, przyczynili się do ograniczenia w jego rozprzestrzenianiu się. Pożary słomy po kombajnie czy też pożary zboża na pniu (zwłaszcza duże), zazwyczaj są trudne do opanowania, często powstają wtedy podmuchy wiatru powodujące szybkie przemieszczanie sie ognia.    Podczas tego tygodnia odnotowano pożary narzędzi rolniczych. W dniu 5 sierpnia w Wielączy,  prawdopodobnie w wyniku wad technicznych zapalił się przedział silnika kombajnu zbożowego bizon. Dzięki szybko podjętym działaniom gaśniczym udało sie uratować pozostałą część kombajnu. Właściciel oszacował straty na 5 000 tys. zł. W dniu 31 lipca, prawdopodobnie iskra wydobywająca sie z układu wydechowego ciągnika ciągnącego dwie przyczepy ze słomą, była przyczyną zapalenia się jednej z nich. Zdarzenie miło miejsce na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Gorajec Stara Wieś. Działania 3 zastępów OSP, wsparł miejscowy rolnik, który przy pomocy ciągnika i ładowacza  przemieszczał palące sie bele ze słomą. Spaleniu uległa przyczepa oraz ok. 30m3 słomy, właściciel oszacował straty na ok. 10 tys. zł..
Przywołane statystyki nie napawają optymizmem, szczególnie, że jest to dopiero I tydzień żniw. Ze wstępnych ustaleń dokonanych przez strażaków, najczęściej pożary słomy powstały w wyniku zaprószenia ognia, a w przypadkach wątpliwych o pomoc prosimy policję. Przepisy przeciwpożarowe tj. § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), jasno zabrania wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach. Ponadto stwierdzone wypalanie przez rolnika słomy po kombajnie, skutkuje utratą dopłat bezpośrednich i naraża go na mandat jaki mogą nałożyć strażacy w wysokości od 50 do 500 złotych.
Mając powyższe na względzie apelujemy do rolników o rozwagę, o zwrócenie uwagi na odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, a także przestrzeganie zakazu wypalania słomy i pozostałości roślinnych. Niezmiernie ważną kwestia, w ograniczeniu strat pożarowych jest posiadanie na wyposażeniu kombajnów sprawnych gaśnic. Ponadto apelujemy także o przestrzeganie elementarnych zasad:
•    produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie,
•    powierzchnia stert i stogów nie może być większa niż  1000m2 a kubatura 5000m3,
•    sterty i stogi należy sytuować w odległościach nie mniejszych niż 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych i 20m od budynków niepalnych, a także w odległości nie mniej niż 30 m od  przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia,
•    w stodołach zabronione jest garażowane pojazdów silnikowych, w których na stałe nie odłączono zasilania akumulatorowego i nie opróżniono zbiornika z paliwem.

W okresie 28.07.2014 – 03.08.2014 r. – na terenie województwa lubelskiego odnotowano 96 pożarów zboża na pniu, słomy po kombajnie i ściernisk tj. około 85 ha, ponadto odnotowano 33 pożary suchych traw i nieużytków oraz 7 pożarów kombajnów rolniczych. 

tekst/zdjęcie: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Zagrożenia podczas żniw.

Skip to content