1

Biłgoraj – ćwiczenia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego na drogach.

1W dniu 30 czerwca 2014 r. w godz. 15.00 – 18.00 na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Granicznej  w Biłgoraju odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu biłgorajskiego oraz służb, podmiotów współdziałających i innych instytucji w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzenia masowego na drodze oraz działań będących skutkiem tego typu zdarzenia.

    Uczestnicy ćwiczeń na miejscu zdarzenia doskonalili umiejętność udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, w tym segregacji poszkodowanych i ich transportu do szpitala, a także wykonywania dostępu do osób uwięzionych we wrakach samochodów oraz w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczych  i ekologicznych.
    Scenariusz ćwiczeń zakładał zdarzenie drogowe z udziałem autobusu i trzech aut osobowych, w których podróżowało łącznie 20 os. pasażerów. Skutkami takiego zdarzenia było bezpośrednie zagrożenie utraty życia i zdrowia dużej ilości osób. Zdarzenie masowe charakteryzuje się tym, że określone w wyniku segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym przekraczają możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań ratowniczych.
    Organizatorom ćwiczeń zależało na:
– sprawdzeniu funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego (zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy 112 tj. do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie),
– sprawdzeniu poprawności przyjętych procedur i zasad postępowania poszczególnych służb, podmiotów i instytucji wobec zdarzenia masowego, w tym w zakresie reagowania szpitala biłgorajskiego w stanach nagłych z udziałem większej liczby poszkodowanych,
– doskonaleniu współdziałania poszczególnych służb, podmiotów i instytucji w związku ze zdarzeniami na drogach,
– doskonaleniu umiejętności kierowania na poziomie interwencyjnym oraz w warunkach zwiększonego obciążenia psychicznego wynikającego z charakteru zdarzenia,  
– sprawdzeniu funkcjonowania systemów łączności i współdziałania służb MSW i jednostek PRM,
– sprawdzeniu gotowości operacyjnej OSP z ksrg do działań w zakresie ratownictwa medycznego,
– podniesieniu poziomu wyszkolenia członków OSP z ksrg i efektywności prowadzenia działań ratowniczych.
W ćwiczeniach udział wzięły zastępy ratownicze z Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju     i z wybranych jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu biłgorajskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, koordynator medyczny wraz z zespołami ratownictwa medycznego, pracownicy „Arion” szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biłgoraju oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.
    Obserwatorami przebiegu ćwiczeń byli: przedstawiciel Starosty Biłgorajskiego, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju, Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego       i Transportu Sanitarnego w Zamościu, Dyrektor „Arion” Szpitale Sp. z o.o. ZOZ w Biłgoraju.        Po zakończonych ćwiczeniach „na gorąco” dokonali oni ich krótkiego podsumowania, podkreślając że ćwiczący wykonywali swoje zadania bardzo rzetelnie i z dużym zaangażowaniem, natomiast szczegółowe wnioski i uwagi zostaną sporządzone przez rozjemców i przekazane uczestnikom ćwiczeń. 

tekst/zdjęcia: KP PSP Biłgoraj

mt_gallery: Ćwiczenia Biłgoraj.

Skip to content