DSCN3832

Zgrupowanie szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Krasnobrodzie.

DSCN3832W dniach 20-22 czerwca na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyło się zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

    Zgrupowanie szkoleniowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowano już po raz piaty. W szkoleniu wzięło udział 76 członków MDP, dziewcząt i chłopców z terenu 8 gmin powiatu zamojskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Zarząd  Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.
    Zajęcia dydaktyczne dla uczestników zgrupowania prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, które dotyczyły: udzielania pierwszej pomocy, organizacji i funkcjonowania MDP, ceremoniału pożarniczego połączonego z elementami musztry oraz profilaktyki przeciwpożarowej propagującej bezpieczne formy zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Uczestnicy szkolenia mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu zamojskiej komendy. W trakcie szkolenia znalazł sie również czas na spotkanie przy ognisku z przedstawicielami władz samorządowych oraz ZOSP RP jak i kadrą dowódczą KM PSP w Zamościu na czele z Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP bryg. Mirosławem Michońskim. Mszę św. w intencji uczestników zgrupowania odprawił w kościele św. Ducha w Krasnobrodzie ks. kan. Andrzej Chmaj kapelana zamojskich strażaków. W uroczystym zakończeniu zgrupowania uczestniczył st. bryg. Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

    Zgrupowanie mogło się odbyć dzięki ofiarności sponsorów tj.: Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. Oddział w Zamościu, Starostwu Powiatowemu w Zamościu oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Za okazana pomoc serdecznie dziękujemy.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne MDP w Krasnobrodzie.

 

Skip to content