Foto 6

Uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka w Krasnymstawie.

Foto 6W dniu 11 czerwca 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów „Dnia Strażaka” przeniesiona z 22 maja ze względu na działania przeciwpowodziowe które były prowadzone na terenie powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi:
•    st. bryg. Tadeusz Milewski  – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie
•    Ks. Dziekan Henryk Kapica – Proboszcz Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
•    Ks. Kanonik Henryk Kozyra –Kapelan Strażaków Krasnostawskich
•    Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego
•    Wojciech Hryniewicz – Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego
Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Do stopnia brygadiera awansowani zostali:
mł. byrg. Dariusz Pylak
(awans otrzymał podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 10 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej)
mł. bryg. Adam Niemczyk

Do stopnia młodszego kapitana awansowani zostali:
st. sekc. Mirosława Tywoniuk
mł. asp. Kamil Bereza
(awanse otrzymali podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka połączonych z promocją oficerów Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w dnu 4 maja 2014 r.)

Do stopnia starszego ogniomistrza awansowana została:
    ogn. Agnieszka Kostrzanowska

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:
sekc. Krystian Sawa
sekc. Jerzy Kucharski
sekc. Dawid Tymicki
sekc. Tomasz Długosz
sekc. Tomasz Kozorys

Odznaczenia, medale, dyplomy otrzymali:

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
asp. sztab. Grzegorz Jabłoński
(odznaczenie otrzymał podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 10 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej)

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
st. kpt. Tomasz Ściepko
(odznaczenie otrzymał podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 10 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej)

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
st. ogn. Waldemar Dzięgiel
st. asp. Piotr Patyk
asp. Krzysztof Wędzina
st. ogn. Krzysztof Malesza

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
Wojciech Hryniewicz
Paweł Rój

DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP ZA WZOROWĄ POSTAWĘ I WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA W REALIZOWANIU ZADAŃ SŁUŻBOWYCH
st. ogn. Waldemar Dzięgiel

LIST GRATULACYJNY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KRASNYMSTAWIE ZA GODNĄ POSTAWĘ, OFIARNOŚĆ I POŚWIĘCENIE JAKO ŚWIADEK WYPADKU DROGOWEGO:
    mł. ogn. Marcin Manachiewicz

Nagrody pieniężne otrzymali:

Nagrodę pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego „za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych”:
st. ogn. Krzysztof Malesza
mł. asp. Aureliusz Ćwir

Nagrodę pieniężną Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie „za zaangażowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych „:
mł. kpt. Mirosława Tywoniuk
mł. kpt. Kamil Bereza

Na zakończenie uroczystości Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka” oraz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Tekst – bryg. Adam Niemczyk
Foto – asp. sztab. Dariusz Wożakowski

mt_gallery: Dzień Strażaka w Krasnymstawie.

 

Skip to content