IMG 8868

Promocja w Szkole Aspirantów PSP Kraków.

IMG 886827 czerwca 2014 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się uroczysta promocja Dziennego Studium Aspiranckiego Turnus Nr XXII oraz Zaocznego Studium Aspiranckiego Turnus Nr XXX.

Do promocji przystąpiło:
– z Dziennego Studium Aspiranckiego – 83 absolwentów,
– z Zaocznego Studium Aspiranckiego – 133 absolwentów.
Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta – zostało mianowanych 216 absolwentów.

Promocję poprzedziła msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.

Dzień wcześniej, 26 czerwca br., w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Szkoły dla absolwentów Dziennego Studium Aspiranckiego oraz zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.22 i Z.23 dla Zaocznego Studium Aspiranckiego. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 228 absolwentów, wśród których znalazło się również, oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 7 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył, w imieniu ministra spraw wewnętrznych, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.
Promocję w dniu 27 czerwca br., oprócz rodzin i bliskich absolwentów, swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.: posłanka na Sejm RP Joanna Bobowska, poseł na Sejm RP Józef Lasota, komendanci wojewódzcy PSP – nadbryg. Andrzej Mróz, małopolski komendant PSP, nadbryg. Bogdan Kuliga – podkarpacki komendant PSP oraz komendanci miejscy i powiatowi PSP.

Podczas uroczystości komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, w imieniu Kapituły, wręczył Krzysztofowi Janikowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
Promocję zakończyła defilada pododdziałów oraz samochodów pożarniczych.

źródło: SA PSP Kraków

W uroczystościach uczestniczył Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Gustaw Włodarczyk. Wręczył okolicznościowe gratulacje za najlepsze wyniki w nauce dla mł. bryg. Jarosława Hamaluka (KW PSP Lublin) oraz st. kpt. Krzysztofa Stępniaka (JRG Nr 1 KM PSP Lublin).

zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery: Promocja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

 

Skip to content