100 1286

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

100 1286W dniu 5 czerwca 2014 roku odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach akademia z okazji Dnia Strażaka.

     Uroczystość ta planowana we wcześniejszym terminie nie doszła do skutku z uwagi na prowadzone na terenie Lubelszczyzny działania przeciwpowodziowe.
     W akademii udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście tj. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zb. Czępiński, Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach – H. Czerska-Gąsiewska, Starosta Rycki – St. Jagiełło, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. K. Czyrka, Zastępca Kapelana Powiatowego Strażaków – ks. B. Kozioł, Wójt Gminy Nowodwór- R.Piotrowski, Wójt Gminy Stężyca- Zb.Chlaściak, Wójt Gminy Ułęż- K.Olszak, Przewodniczący Rady Miasta w Dęblinie- H. Wiejak, Przewodniczący Rady Gminy Kłoczew- M.Cąkała, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – podinsp. M. Woźniak, Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-lotniczego w Dęblinie – płk Zb. Ciołek oraz ppłk M. Mierzwiński- reprezentujący D-cę 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników- st.bryg. K.Miłosz Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, operacyjno-szkoleniowych oraz kontrolno-rozpoznawczych i edukacyjnych. Podziękował również strażakom PSP i OSP oraz władzom samorządowych i służbom- za działania przeciwpowodziowe prowadzone na terenie powiatu ryckiego w związku z wysokimi stanem wód na rzece Wisła i Wieprz, które miały miejsce w drugiej połowie maja br.. W dalszej części uroczystości strażakom wyróżniającym się w służbie zostały wręczone odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i wyróżnienia. Medale resortowe i związkowe otrzymało również kilku gości obecnych na uroczystości. Za szczególne zaangażowanie i działalność w OSP i związkach OSP odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał Prezes ZOP ZOSP RP- dh St. Jagiełło. Medale związkowe za szczególne zasługi dla pożarnictwa otrzymali przedstawiciele wojska. Wręczenia odznaczeń i wyróżnień dokonali- Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Powiatowy PSP w Rykach oraz Starosta Rycki.
    Życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich pracowników komendy złożyli: w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Zastępca Komendanta st. bryg. Zbigniew Czępiński, w imieniu obecnych na uroczystości samorządowców z powiatu ryckiego- Starosta Rycki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach. Życzenia i okolicznościowy grawer złożył również Komendant CSiL w Dęblinie.
Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień, dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę. 

Tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki

mt_gallery: Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

Skip to content