DSC02128

Ćwiczenia powiatowych służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Janowie Lubelskim.

DSC0212818 czerwca 2014 r.na obiekcie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim odbyły się ćwiczenia powiatowych służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie 11 00  na oddziale psychiatrycznym usytuowanym na 4 piętrze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim wybuchł pożar. W wyniku intensywnego rozwoju pożaru, oddziaływania wysokiej temperatury jak również silnego zadymienia na czwartym piętrze szpitala odciętych zostało dwunastu pacjentów. Dziesięciu pacjentów ewakuował personel oddziału przed przybyciem straży  w  bezpieczne  miejsce.  
Na miejsce działań przybyły zaalarmowane zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, które przy pomocy podnośnika hydraulicznego ewakuowały czterech najbardziej poszkodowanych i odciętych od dróg ewakuacji pacjentów oddziału. Pozostałych ośmiu  poszkodowanych ewakuowali  strażacy wykorzystując aparaty ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Ewakuowane osoby po wyniesieniu ze strefy zadymienia przekazane zostały zespołom ratownictwa medycznego, które na miejscu w przygotowanym przez strażaków pneumatycznym namiocie ewakuacyjnym prowadziły wstępną segregację rannych i poszkodowanych pacjentów.
Jednocześnie wraz z  ewakuacją pacjentów oddziału prowadzone były działania gaśnicze. Strażacy sprawili linie gaśnicze na czwarte piętro szpitala.
Powyżej opisana sytuacja to tylko ćwiczenia powiatowych służb ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jakie odbyły się w dniu 18 czerwca 2014 roku  na obiekcie Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie koordynacji i zasad współdziałania wszystkich służb ratowniczych powiatu, zweryfikowanie procedur alarmowania i postępowania na wypadek powstania takiego zdarzenia jak pożar obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szpital oraz sprawdzenie zasad i czasu dysponowania jak również stopnia wyszkolenia  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W ćwiczeniach udział  wziął personel Szpitala wraz  kierownictwem, Komenda  Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, uczniowie Liceum Medycznego w Janowie Lubelskim oraz  strażacy Komendy Powiatowej PSP i 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Duże wrażenie na uczestnikach ćwiczeń zrobiło wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, wyszkolenie strażaków Komendy Powiatowej PSP jak również strażaków OSP. Piękne nowe samochody ratowniczo- gaśnicze, sprzęt jakim dysponują strażacy oraz ich umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem robią wrażenie.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczeń na którym głos zabrał Komendant Powiatowy PSP, Dyrektor Szpitala oraz Starosta Powiatu Janowskiego.

tekst/zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

mt_gallery: Ćwiczenia Janów Lubelski.

Skip to content