IMG 8390

Ćwiczenia manewrowe służb ratowniczych na Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. Lubartowie.

IMG 83903 czerwca br. odbyły się ćwiczenia manewrowe służb ratowniczych oraz instytucji wspomagających na terenie Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Lubartowie. Organizatorem ćwiczeń był Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie.

    Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych.
Założenie do ćwiczeń zakładało rozszczelnienie i rozerwanie połączenia kołnierzowego przy zaworze przepełniającym znajdującym się w dolnej części zbiornika kulistego. W wyniku awarii doszło do uwolnienia skroplonego gazu oraz powstania rozlewiska pod zbiornikami kulistymi gdzie magazynowany jest gaz propan – butan w ilości ok. 530 ton. W wyniku oddziaływania elektryczności statycznej dochodzi do pożaru rozlewiska połączonego z pożarem strumieniowym instalacji zbiornika co może doprowadzić do osłabienia płaszcza zbiornika i jego rozerwanie. W trakcie ćwiczeń starano się odtworzyć rzeczywiste warunki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, poszczególne służby otrzymywały zadania do realizacji na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji. Ćwiczenia obserwował i nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Gustaw Włodarczyk.
    Podczas ćwiczeń sprawdzano m in.:
– procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa,
– możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających przy likwidacji skutków zdarzenia,
– możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla pracowników zakładu i zagrożonej ludności,
– stopień wyszkolenia oraz umiejętności dowodzenia na poszczególnych poziomach,
– gotowość operacyjno – techniczną ćwiczących sił i środków wchodzących w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej,
– funkcjonowanie systemów łączności oraz doskonalono formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania,
– możliwości dostarczania wody na duże odległości poprzez przepompowywanie i dowożenie.
    Po zakończeniu ćwiczeń  podziękowania za udział jednostek, a także podsumowania  dokonali Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie bryg. Gustaw Włodarczyk, Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko oraz kierownik rozlewni Ludwik Rusznica. 

tekst: asp. sztab. Paweł Krupa KP PSP Lubartów

zdjęcia: asp. sztab. Paweł Krupa KP PSP Lubartów, mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery: Ćwiczenia manewrowe Gaspol-Lubartów.

Skip to content