DSC02773

Rekonesans wałów w powiecie opolskim.

DSC0277315 maja 2014 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski wraz ze swoim zastępcą bryg. Gustawem Włodarczykiem przebywali na terenie powiatu opolskiego oceniając stopień zagrożenia oraz możliwości użycia sił i sprzętu przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na wypadek akcji powodziowej.

Komendant Milewski rozmawiał ze Starostą Opolskim Zenonem Rodzikiem, Wójtem Gminy Łaziska Zygmuntem Pyciem oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu – omawiając przygotowania na wypadek dużych wezbrań wody. W rozmowach tych zwrócono szczególną uwagę na newralgiczne miejsca na wysokości Gminy Łaziska, gdzie trwają jeszcze prace nad modernizacją wałów.

zdjęcia: KW PSP Lublin

mt_gallery: Rekonesans wałów w powiecie opolskim.

Skip to content