IMG 7262

Ogólnopolski Dzień Strażaka.

IMG 726210 maja 2014 r. odbyły się  główne strażackie uroczystości związane z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Tegoroczne Centralne Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Białej Podlaskiej, bo właśnie w tym roku przypada jubileusz 140-lecia powstania Bialskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strażackie uroczystości rozpoczęły się mszą święta koncelebrowaną pod przewodnictwem JE księdza biskupa Piotra Sawczuka w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.
Kolejnym elementem obchodów był uroczysty przemarsz ulicą Brzeską z kościoła na Plac Wolności. Skład kolumny defiladowej stanowiły orkiestry, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście.

Uroczystość Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, parlamentarzyści, kierownictwo Komendy Głównej PSP z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i jego zastępcami, przedstawiciele Związku OSP RP z druhem Waldemarem Pawlakiem, władze wojewódzkie z wojewodą lubelskim i marszałkiem województwa lubelskiego, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, władze powiatowe i gminne powiatu bialskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych ze strażą pożarną instytucji.
W uroczystościach uczestniczyli również goście zagranicznych delegacji min.: z Niemiec, Republiki Białorusi, Litwy, Ukrainy i Węgier.

Druga część uroczystości rozpoczęła się po godz. 12.00 na Placu Wolności.
Po przeglądzie pododdziałów odczytano monografię Bialskiej Straży Pożarnej, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej i symboliczne wbicie gwoździa.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz prezentacja pojazdów pożarniczych.
Następnie strażacy pod przewodnictwem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza przemaszerowali do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie ponad 100 strażakom wręczono odznaczenia, medale i awanse na wyższe stopnie służbowe.
W tym czasie na Placu Wolności odbywały się imprezy towarzyszące, tj. wystawa sprzętu i pojazdów pożarniczych, koncert orkiestry dętej, pokazy sprawności strażackiej oraz konkursy dla dzieci.

Z okazji jubileuszu 140-lecia Bialskiej Straży Pożarnej została wydana monografia Bialskiej Straży Pożarnej oraz okolicznościowy medal upamiętniający tę uroczystość.

tekst/zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery: Ogólnopolski Dzień Strażaka w Białej Podlaskiej.

 

Skip to content