P1080733

Obchody Dnia strażaka 2014 w powiecie łukowskim.

P1080733Obchody Dnia strażaka 2014 roku w powiecie łukowskim rozpoczęły się dnia 11 maja o godzinie 9.00 Mszą Świętą odprawioną w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie w intencji strażaków i ich rodzin.

 

    Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów na cmentarz Świętego Rocha w Łukowie pod pomnik ku czci strażaków powiatu łukowskiego. Po modlitwie w intencji zmarłych strażaków i złożeniu wieńca pod pomnikiem Św. Floriana nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed komendą powiatową. Po powrocie z cmentarza na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie odbył się uroczysty apel.
    Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Leszek Świętochowski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Gustaw Włodarczyk, kapelan powiatowy strażaków ksiądz kanonik Tadeusz Dzięga, z-ca kapelana powiatowego strażaków ojciec przeor Mieczysław Jankowski, Starosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Pan Janusz Kozioł, Wicestarosta Łukowski Pan Krzysztof Tymoszuk, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Zbigniew Koślacz, były  Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Pan Zbigniew Kozioł, Burmistrz Miasta Łuków Pan Dariusz Szustek, Wójt gminy Łuków Pan Mariusz Osiak, Wójt gminy  Krzywda Pan Jerzy Kędra, Wójt gminy Trzebieszów Pan Krzysztof Woliński, Wójt gminy Wola Mysłowska Pan Władysław Mika, Członkowie Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łukowskiego, przedstawiciele gmin powiatu łukowskiego, pracownicy i emeryci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego, młodzież klas pożarniczych z Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, sympatycy i rodziny osób biorących udział w uroczystości.
    Podczas uroczystości Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie starszy brygadier Tomasz Majewski dokonał podsumowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie łukowskim.
Wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
Z dniem 4 maja 2014 roku  na stopień starszego brygadiera awansowany został brygadier Tomasz Majewski, na stopień kapitana awansowany został młodszy kapitan Tomasz Kaca, młodszy kapitan Mariusz Małecki, młodszy kapitan Arkadiusz Zalewski, na stopień aspiranta sztabowego awansowany został starszy aspirant Jacek Czarnecki, starszy aspirant Krzysztof Duszyński. Na stopień ogniomistrza  awansowany został młodszy ogniomistrz Krzysztof Nowicki, młodszy ogniomistrz Mariusz Rosa. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Boncik. Na stopień starszego strażaka  awansowany został strażak Kamil Lendzion, strażak Michał Lendzion, strażak Paweł Siemionek.
Dokonano wręczenia odznak Ministra Spraw Wewnętrznych oraz medali Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Szczepan Goławski KP PSP Łuków

mt_gallery: Dzień Strażaka 2014 w powiecie łukowskim.

Skip to content