DSCN3525

Działania strażaków w powiecie zamojskim.

DSCN3525Zamojscy strażacy od minionego piątku, kiedy to wystąpiły gwałtowne opady atmosferyczne odnotowali ponad 220 zdarzeń związanych z koniecznością wypompowywania wody z podtopionych budynków oraz obiektów.

Niestety, żywioł zgarnął też śmiertelne żniwo. W sobotę przed godziną 10 pomiędzy miejscowościami Nawóz a Gruszka Duża, 62 letni mężczyzna utoną „zmyty” z drogi przez wezbrane potoki Łętowni. Pomimo szybko podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować.
    Sytuacja powoli się normalizuje. Obecnie uzyskaliśmy stan, kiedy to reagujemy bezpośrednio na otrzymane zgłoszenie. Jeszcze dzisiaj posiłkujemy sie pomocą OSP z Mokrego i OSP Białowola.  Przypuszczalnie działania związane z potrzeba wypompowania wody z podtopionych obiektów utrzymają się w mniejszej skali przez kolejne dni. Mając na względzie działania przeciwpowodziowe prowadzone w powiecie opolskim, do pomocy ponownie w zagrożone miejsce skierowano z zamojskiej komendy 16 ratowników. Cały czas jest utrzymywany zmieniony system służby 24/24, który zezwala na zwiększenie obsad osobowych zmian służbowych.  
    W zdecydowanej większości, ucierpiały budynki mieszkalne ale żywioł spowodował także szkody w budynkach użyteczności publicznej (budynek LUW; kotłownia Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie; budynki Zespołu Szkół Nr 2 i bursy przy ul. Szczebrzeskiej, budynek Szkoły Muzycznej Smart School; budynki hurtowni przy ul. Przemysłowej i Szczebrzeskiej, rozdzielnia prądu przy ul. Janowickiej). Obecnie prowadzone jest nadal pompowanie wody z podtopionych piwnic budynków, działania są także prowadzone na terenie zamojskiego ZOO.
    Dzisiaj w zamojskiej komendzie odbyło sie wstępne podsumowanie działań wszystkich służb, w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, pozytywnie ocenił pracę wszystkich służb, podziękował też wszystkimi strażakom z zamojskiej komendy jak również strażakom z OSP, którzy aktywnie i z poświęceniem wsparli działania prowadzone na terenie miasta. W ocenie Pana Prezydenta działania priorytetowe: jakim było utrzymanie  dostaw wody i energii elektrycznej dla mieszkańców miasta, udało się zrealizować.   
     Słowa podziękowania, zamojskim strażakom  przekazał, także bryg. Jacek Sobczyński. Ogrom pracy jaki został wykonany jest wprost niewyobrażalny. Sytuacji jaką mieliśmy przez ostatnie dni nasz region jeszcze nigdy nie doświadczył. Intensywność i skala  opadów była tak duża, co spowodowało, że bardzo wiele osób, w jednym czasie oczekiwało pomocy, która docierała w miarę możliwości z mniejszym lub większym opóźnieniem. Komendant zauważył też wkład mieszkańców, przy zabezpieczeniu swoich posesji przed napływem wody i jej usuwaniu z podtopionych obiektów (mieszkańcom wydano 800 worków).
    Pomimo podjętych działań, tj. sprawdzenie i przygotowanie całego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu zamojskiej komendy oraz OSP, nie było w stanie stawić czoła żywiołowi. Szczególnie, że powiat zamojski i miasto Zamość, nie kwalifikuje się do obszarów zagrożonych powodzią. Należy mieć tylko nadzieję, że tak obfite opady już nigdy się nie powtórzą.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Działania strażaków w powiecie zamojskim.

Skip to content