IMG 7966

Działania przeciwpowodziowe w powiecie opolskim.

IMG 7966W dniu 18.05.2014 r. na terenie powiatu opolskiego w gminie Łaziska trzeci dzień prowadzone są  działania przeciwpowodziowe polegające na podwyższaniu i umacnianiu korony wału. W miejscach przesiąkania wałów układana zostaje folia zabezpieczająca,  worki z piaskiem  oraz geowłóknina.

 

Przy umacnianiu i podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych oraz monitorowaniu koryta rzeki Wisły udział bierze około 400 strażaków PSP i OSP. Wśród tej grupy znajdują się podchorążowie SGSP w Warszawie, kompania przeciwpowodziowa z Białegostoku, kompania przeciwpowodziowa Lublin oraz więźniowie z zakładów karnych.
W godzinach południowych sytuacje na terenie miejscowości Kępa Solecka, Kępa Gostecka, Braciejowice, Las Dębowy analizował na odprawie służbowej Komendant Główny PSP generał bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Komendant Wojewódzki st. bryg. Tadeusz Milewski wraz z zastępcami st. bryg.  Zbigniewem Czępińskim  i  bryg. Gustawem Włodarczykiem, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, Starosta powiatu opolskiego Zenon Rodzik, Wójt Gminy Łaziska Zygmunt Pyć, Wójt Gminy Wilków Grzegorz Teresiński.
Na odprawie służbowej zostały przedstawione główne zagrożenia ze strony fali wezbraniowej, które dotyczyły nowo budowanego wału przeciwpowodziowego w miejscowości Braciejowice na długości około 400 m oraz podwyższania korony wału w miejscowościach Kępa Gostecka, Kępa Solecka i Las Dębowy.
Po zakończonej odprawie służbowej Komendant Główny PSP wraz z Wojewodą Lubelskim Wojciechem Wilkiem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim udali się na miejsce prowadzonych działań celem zapoznania się z aktualną sytuacją  oraz postępem prowadzonych prac zabezpieczających.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP Janów Lubelski, mł. asp. Rafał Dobraczyński KP PSP Opole Lubelskie, mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Działania przeciwpowodziowe w powiecie opolskim.

Skip to content