IMG 7624

2014.05.20 Działania przeciwpowodziowe w powiecie opolskim.

IMG 762420 maja 2014 roku w powiecie opolskim strażacy kontynuują prace na 4 newralgicznych miejscach powiatu w Kępie Gosteckiej, Kępie Soleckiej, Braciejowicach i Lesie Dębowym.

Intensywne prace związane z podwyższaniem korony wału letniego odbywają się w Kępie Gosteckiej, gdzie strażacy wykonując tytaniczną pracę starają się nie dopuścić do przelania wody na tereny rolnicze znajdujące się pomiędzy wałem letnim niższym a wałem zimowym chroniącym przed przelaniem się Wisły na tereny zamieszkane.

W miejscowości Braciejowice wzmocnienia wymagał świerzo usypany 400 metrowy odcinek remontowanego wału.  Zamiar taktyczny został osiągnięty i odpowiednio wcześniej podjęte działania przynoszą zamierzony efekt.

Fala wezbraniowa na Wiśle powoli opada a wraz z nią opadają emocje i strach mieszkańców gminy Wilków oraz innych nadwiślańskich miejscowości, które bardzo ucierpiały podczas powodzi w roku 2010. Stały, 24 godzinny monitoring wałów pozwala na bieżąco usuwać przesiąki wody zapewniając bezpieczeństwo mocno obciążonych wodą obwałowań. W szczytowym momencie działań na wałach pracowało blisko 900 osób: strażaków, policjantów, więźniów zakładów karnych oraz mieszkańców, którzy bardzo aktywnie włączyli się w działania przeciwpowodziowe.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz, mł. asp Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery: Powiat opolski - działania przeciwpowodziowe.

Skip to content