DSC 0106

11 maja 2014 Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim.

DSC 0106Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się w Radzyniu Podlaskim 11 maja br. Odznaczenia, wręczanie wyróżnień i awansów zorganizowano w Radzyńskim Ośrodku Kultury w sali kina Oranżeria.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Anny. Druga cześć oficjalnych obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się od złożenia meldunku brygadierowi Gustawowi Włodarczykowi Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w  Lublinie przez brygadiera Leszka Niewęgłowskiego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim. Zebranych gości i druhów strażaków powitali wspólnie Tadeusz Sławecki sekretarz stanu w MEN, jak również członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz st. kpt. Mirosław Walicki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, wśród nich byli: wicemarszałek Sławomir Sosnowski, starosta radzyński Lucjan Kotwica a także władze zarządu powiatowego PSP i OSP oraz przedstawiciele instytucji z powiatu radzyńskiego.
– Wszyscy jesteśmy w tym związku potrzebni, dla każdego strażaka znajdzie się zadanie. Chylę czoło przed tym ile dokonano, ile zrobiono przy zaangażowaniu pozyskanych środków. Nie byłoby tego stanu rzeczy gdyby nie właściwe wykorzystywanie funduszy. Za co serdeczne podziękowania składam na ręce wójtów oraz druha Sosnowskiego – oznajmił Tadeusz Sławecki. Jego wystąpienie uzupełnił komendant Walicki: – Do podstawowych zadań realizowanych przez komendę powiatową PSP w Radzyniu Podlaskim należy rozpoznawanie zagrożeń, prowadzenie akcji ratowniczych, a także nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Jesteśmy też organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, który stawia sobie za cel ochronę życia i zdrowia.
Głos zabrał również wicemarszałek Sławomir Sosnowski, który w imieniu swoim jak i marszałka województwa lubelskiego dziękował za wszystko, co strażacy są gotowi zrobić, by ratować ludzi, dobytek, mienie, by nieść pomoc. Tuż po marszałku głos zabrał brygadier Gustaw Włodarczyk, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta PSP w Lublinie. – Czuję się zaszczycony obecnością w tak przyjaznym środowisku dla polskiego pożarnictwa – rozpoczął komendant po czym przeczytał okolicznościowy list od st. bryg. Tadeusza Milewskiego, w którym komendant wojewódzki podkreślał ważność służby jaką jest bycie strażakiem.

tekst: KP PSP Radzyń Podlaski

zdjecia: Karol Niewęgłowski, Irmina Łuba.

mt_gallery: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim.

 

 

Skip to content