Wolne stanowisko oficerskie w KW PSP w Lublinie.

 

LUBELSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU OFICERSKIM W KW PSP W LUBLINIE.

Strażak (oficer) ubiegający się o stanowisko powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi oraz legitymować się minimum rocznym stażem służby (bez służby kandydackiej).
Pożądanym od kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym KW PSP jest posiadanie doświadczenia
w służbie na stanowiskach w pionie kontrolno- rozpoznawczym.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
1.    Naczelnik Wydziału – bryg. Marek Dziedzic Tel. 81 5351225
2.    Zastępca Naczelnika Wydziału – mł. bryg. Andrzej Kapica  Tel. 81 5351226

Skip to content