P1080644

Działania prewencyjne w powiecie łukowskim w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Nie dla czadu”.

P1080644W działaniach prewencyjnych w ramach akcji „Nie dla czadu” i „Usłyszeć czad” wzięło udział ponad 1000 uczniów i osób dorosłych z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych powiatu łukowskiego.

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie na początku 2014 roku wystąpiła do samorządów powiatu łukowskiego z inicjatywą o aktywne włączenie się  do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Nie dla czadu” i „Usłyszeć czad”. W odpowiedzi na ten apel do działań włączył się aktywnie Powiat Łukowski, który zakupił 60 czujników tlenku węgla i przekazał je komendzie powiatowej PSP w Łukowie do wykorzystania na potrzeby tej akcji. Na terenie gmin Łuków i Wojcieszków do działań włączyli się aktywnie Wójtowie tych gmin zakupując detektory „czadu”  na potrzeby  akcji prowadzonej w placówkach podległych samorządowi lokalnemu. Czujniki były rozdawane dzieciom i młodzieży podczas pogadanek prewencyjnych połączonych z przeprowadzanymi w trakcie spotkań  konkursami wiedzy ekologicznej i wiedzy z zakresu profilaktyki pożarowej. W dniach od 26 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r. przeprowadzono 16 spotkań w placówkach podległym samorządom powiatu łukowskiego. W czasie całej akcji pogadanki prowadziło 6 strażaków z KP PSP w Łukowie. Pogadanki odbywały się w obiektach oświatowych (szkoły – 12. pogadanek) oraz w obiektach ZL II (domy pomocy społecznej, domy dziecka – 4. pogadanki). Strażacy z KP PSP w Łukowie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotarli w każdej gminie powiatu łukowskiego do jednej z wytypowanych szkół oraz do dwóch domów dziecka (Łuków, Radoryż Smolany) oraz dwóch domów opieki społecznej (DPS Ryżki, DPS Łuków). Domy dziecka i domy pomocy społecznej zostały wyposażone w czujniki tlenku węgla. Uczniowie biorący udział w pogadankach „Nie dla czadu” jako nagrody w konkursach otrzymali indywidualnie czujniki tlenku węgla do zamontowania w swoich domach. Ogółem w pogadankach prewencyjnych w ramach akcji „Nie dla czadu” i „Usłyszeć czad” wzięło udział ponad 1000 uczniów i osób dorosłych z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych powiatu łukowskiego. Mamy nadzieję, że wspólne działania Państwowej Straży Pożarnej i samorządów lokalnych przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego i ograniczą w znacznym stopniu zagrożenia związane z niekontrolowaną emisją tlenku węgla z urządzeń znajdujących się  w gospodarstwach domowych.

Opracowano w Wydziale operacyjno-rozpoznawczym KP PSP w Łukowie.

mt_gallery: Kampania edukacyjna "Nie dla czadu".

Skip to content