foto4

Pożar duży traw w powiecie biłgorajskim.

foto4W dniu 14.03.3014 r.w miejscowości Osuchy doszło do pożaru suchych traw na skutek ich wypalania.

 

Pożar swoim zasięgiem objął obszar pomiędzy miejscowościami Osuchy i Olchowiec na powierzchni ok. 70 ha oraz ok. 1,5 ha poszycia leśnego. Zagrożony pożarem był las w odległości ok.150m i plantacja borówki amerykańskiej w odległości ok. 1500m. Front pożaru miał długość ok 200m. Na skutek braku możliwości dojazdu samochodami pożarniczymi przystąpiono do gaszenia za pomocą tłumic, a w późniejszej fazie działań, gdy pożar rozprzestrzenił się na tereny podmokłe do gaszenia wykorzystano pompy pływające przenoszone przez strażaków na pozycje gaśnicze. Dokonano podziału terenu akcji na 2 odcinki bojowe w celu prowadzenia skuteczniejszych działań ratowniczo – gaśniczych. Od strony plantacji borówki amerykańskiej tylko w najbliższej jej sąsiedztwie był możliwy dojazd samochodami pożarniczymi. Palące się trzciny powodowały duże promieniowanie cieplne, stanowiąc dodatkowe utrudnienie w działaniach. Na pobliskiej drodze sąsiadującej z uprawą borówki zorganizowano linię obrony poprzez wykonanie pasa zaporowego, wypalając część suchych trzcin od strony pożaru. Pożar ugaszono całkowicie.
Działania gaśnicze trwały ok. 6 godzin. W działania zaangażowane było łącznie 10 zastępów straży OSP i 3 PSP w tym 66 strażaków wspomaganych przez 15 pracowników Nadleśnictwa Józefów.

tekst: st. kpt. Albert Kloc KP PSP Biłgoraj

foto: dh Sławomir Herda, st. kpt. Albert Kloc /zdjęcia nocne/

mt_gallery: Pożar traw w powiecie biłorajskim.

Skip to content