PICT9796

Szkolenie dla Straży Granicznej i Policji.

PICT9796W ramach współpracy pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Policją i Strażą Graniczną, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w dniach 4-6.02.2014 roku przeprowadzono szkolenie z obsługi i wykorzystania sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu mechanicznego oraz ratowniczych zestawów hydraulicznych.

Szkolenie realizowano według programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na którym funkcjonariusze z oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej zdobyli umiejętności obsługi i wykorzystania sprzętu ochrony układu oddechowego, sprzętu mechanicznego oraz ratowniczych zestawów hydraulicznych. Szkolenie ukończyło łącznie 20 funkcjonariuszy.
W lutym bieżącego roku, ośrodek szkolenia przeprowadzi dla kolejnych grup funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej jeszcze jedno takie szkolenie oraz szkolenie z zakresu pracy w ubraniach gazoszczelnych i chemoodpornych.

Tekst: mł. bryg. Piotr Sierociński, zdjęcia: mł. bryg. Sebastian Palonka OSZ KW PSP Lublin

mt_gallery:Szkolenie dla Straży Granicznej i Policji

Skip to content