Foto 1

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie połączone z podsumowaniem roku 2013 przez KP PSP w Krasnymstawie – 30.01.2014 r.

Foto 1W dniu 30 stycznia 2014 r. w obiekcie remizy OSP w Małochwieju Dużym, gm. Krasnystaw odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie podczas którego odbyło się również podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w 2013 roku.

 W posiedzeniu uczestniczyli: bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Ks. Henryk Kozyra – Kapelan Strażaków, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współdziałających oraz druhowie wybranych jednostek OSP z terenu powiatu krasnostawskiego.
Podczas posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – mł. bryg. Dariusz Pylak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Dowódca JRG przedstawili w formie prezentacji multimedialnych główne zadania realizowane w 2013 r. oraz zostały określone planowane zamierzenia do realizacji na 2014 r.
Na zakończenie posiedzenia Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Tekst: mł. bryg. Adam Niemczyk, zdjęcia: asp. sztab. Dariusz Wożakowski – KP PSP w Krasnymstawie.

Foto 2Foto 3Foto 4

Skip to content