samochody

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla strażaków z powiatu opolskiego.

samochodyStrażacy z powiatu opolskiego wzbogacili się o sześć fabrycznie nowych samochodów ratowniczo gaśniczych. To największe zakupy w historii istnienia straży pożarnej na terenie powiatu opolskiego, wartość wozów bojowych wyniosła prawie 4 mln zł.

 

W dniu 07 lutego 2014 r. o godz. 11.00 na parkingu przy ul. Lubelskiej 13 obok starostwa powiatowego w Opolu Lubelskim odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania do użytkowania 6 zakupionych fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Sekretarz Województwa – Artur Walasek, Wicewojewoda Lubelski – Marian Starownik, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Tadeusz Milewski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Lucjan Orgasiński, Starosta Opolski Zenon Rodzik, Władze samorządowe z terenu powiatu.
Strażacy z powiatu opolskiego wzbogacili się o sześć fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo gaśniczych. To największe zakupy w historii istnienia straży pożarnej na terenie powiatu opolskiego. Na zakup samochodów pozwoliło dofinansowanie Projektu: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marek Gogół wręczył okolicznościowe modele samochodów pożarniczych w podziękowaniu za współpracę i pomoc przy realizacji zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim i jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu.
Dodatkowo podczas uroczystości przekazania samochodów ratowniczo gaśniczych zostały wręczone odznaczenia wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.
Pozyskany sprzęt w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na skuteczność i niezawodność działania strażaków oraz pozwoli w realizacji zadań ustawowych. Zwiększenie oraz wymiana posiadanych samochodów ratowniczo gaśniczych umożliwi również skuteczne i szybsze udzielenie pomocy przy jednoczesnej minimalizacji skutków wypadków dla poszkodowanych a w przypadku katastrof naturalnych zmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko, co pośrednio pozwoli na zmniejszenie strat społeczno – ekonomicznych.
Liderem projektu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu Lubelskim, partnerami projektu:
– Gmina Józefów nad Wisłą, Gmina Karczmiska, Gmina Łaziska, Miasto Poniatowa, Gmina Wilków.
Cel projektu to:
– poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego powiatu opolskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i awarii o charakterze ekologicznym, poprawa efektywności i skuteczności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu, zwłaszcza w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
– zwiększenie możliwości ochrony środowiska, zwłaszcza obszarów chronionych,
 w tym sieci NATURA 2000 oraz redukcji emisji do atmosfery toksycznych produktów spalania.
– zmniejszenie wielkości strat materialnych oraz ilości ofiar katastrof komunikacyjnych
w związku z budową nowej drogi i mostu w Kamieniu.
    W wyniku realizacji projektu dojdzie do wyposażenia KP PSP w Opolu Lubelskim oraz 5 jednostek OSP z terenu powiatu włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze. Pozwoli to na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd zespołu na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych.
Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem 4×4 i nowoczesnym wyposażeniem trafiły do następujących jednostek straży pożarnej:
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie (gmina Józefów nad Wisłą),
– Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach (gmina Łaziska),
– Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach Pierwszych (gmina Karczmiska),
– Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowej Wsi (miasto Poniatowa),
– Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie (gmina Wilków).
    Poświęcenia przekazanych samochodów ratowniczo – gaśniczych dokonał kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Adam Lemieszek.
Nowe samochody wyeliminują olbrzymią część problemów i czynników, jakie zagrażają lub mogą w niedługiej przyszłości zagrozić bezpieczeństwu ekologicznemu powiatu i systemowi jego ochrony a są to w chwili obecnej:
– stare wyeksploatowane samochody i sprzęt,
– niewystarczające parametry bojowe i ratownicze posiadanych samochodów i sprzętu,
– częste awarie samochodów i sprzętu,
– duże zużycie paliwa oraz bardzo duża emisja spalin,
– posiadane samochody mają znacznie utrudnioną możliwość dotarcia i prowadzenia akcji
w trudnym terenie (obszary wiejskie, leśne, strefy w pobliżu rzek),
– brak możliwości zamocowania i przewożenia profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
– zagrożenie dla życia i zdrowia ratowników podczas jazdy do akcji ratowniczo-gaśniczej
– znaczące koszt napraw posiadanych samochodów.
Całkowita wartość projektu wyniosła 3 996 405 zł. w tym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich 3 396 982, 50 zł.
Podstawowe parametry techniczno – użytkowe samochodów:
– silnik wysokoprężny o mocy 286 KM,
– układ napędowym 4×4- uterenowiony,
 – system ABS,
– kabina jednomodułowa czterodrzwiowa 6 osobowa,
– kamera cofania,
– odbiornik GPS z aktualną cyfrową mapą Polski i systemem nawigacji,
– radiotelefon samochodowy,
– zbiornik wody o pojemności 4000 l wykonany z materiałów odpornych na korozję,
– autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności 2400 l/min,
– działko wodno-pianowe o wydajności 1600 l/min,
– zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności 400 l,
– maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000W.
Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na poprawę stanu bezpieczeństwa ekologicznego powiatu opolskiego zwłaszcza w zakresie zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Nowoczesny sprzęt pozwolił na podejmowanie bardziej efektywnych działań. Skłóceniu uległ czas potrzebny na podjecie działań operacyjnych.
Wykonanie projektu ma przede wszystkim bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszańców powiatu, objętego projektem jak również ruchu turystycznego i komunikacyjnego w związku z planowanym oddaniem do użytku w 2014 roku rozbudowanej drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica oraz nowego mostu na Wiśle w Kamieniu wraz z budową dróg dojazdowych.

Tekst: st. kpt. Ireneusz Kotowski, zdjęcia: Piotr Kubiś KP PSP Opole Lubelskie

mt_gallery:Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla strażaków z powiatu opolskiego

Skip to content