100 0810

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

100 0810W dniu 21 lutego 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowano działalność komendy w 2013 roku.

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście:
st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Miast i Gmin z terenu powiatu.
Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Rykach – st. bryg. Krzysztof Miłosz przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, najważniejsze zadania realizowane przez komendę w 2013 roku oraz omówił plany komendy na rok bieżący. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniew Czępiński przedstawił również szeroką informację dotycząca realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku oraz główne plany i zamierzenia KW PSP na rok bieżący. St. bryg. Zbigniew Czępiński, Starosta Rycki oraz st. bryg. Krzysztof Miłosz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie ryckim oraz za okazywaną komendzie pomoc podczas realizacji bieżących zadań.
Na  zakończenie narady wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia zakupionego pod koniec grudnia 2013 roku skokochronu ratowniczego. Skokochron będzie wykorzystywany m.in. jako ostateczna droga ewakuacji zagrożonych ludzi z obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w sytuacji gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ewakuacji poprzez klatki schodowe budynku lub z użyciem samochodu ratownictwa wysokościowego. Sprzęt umożliwi również wykonanie w trudno dostępnym terenie szybkich zabezpieczeń zagrożonych osób znajdujących się na wysokości. Koszt zakupu skokochronu typ SP 16 wyniósł blisko 32.4 tys. zł. Kwotę 12.4 tys. zł na ten cel przeznaczyła Rada Powiatu w Rykach. Pozostałe środki pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Lublinie.

tekst/zdjęcia: kpt. Jarosław Lasek oficer prasowy KP PSP Ryki

 

mt_gallery: Narada roczna KP PSP Ryki.

Skip to content