4 - fot. Artur Tomczuk

Narada roczna w Białej Podlaskiej.

4 - fot. Artur Tomczuk31 stycznia 2014 r. odbyła się narada roczna Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

 W spotkaniu uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Tadeusz Milewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru mł.bryg. Dariuszem Gawlikiem, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Tadeusz Szyszko, Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski, Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski, delegacja strażaków z Białorusi pod przewodnictwem płk. Садурский Геннадий Францевич – заместитель начальника Брестского ОУМЧС Республики Беларусь, delegacja strażaków z Ukrainy pod przewodnictwem płk. Нестеров Володимир Анатолійович – Начальник секторa, Wicestarosta Bialski Pan Jan Bajkowski, Diecezjalny Kapelan Strażaków ks. Roman Sawczuk, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Henryk Jakubowicz oraz kierownicy służb mundurowych z powiatu bialskiego.
Spotkanie rozpoczęło się konferencją projektu „Młodzież pogranicza – razem dla bezpieczeństwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w którym uczestniczy także strona białoruska i ukraińska. Partnerem wiodącym projektu jest Brzeski Zarząd Regionalny Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś. Wartość całego projektu to 444 294, 60 EUR, z czego na Powiat Bialski przypada 49 716,70 EUR. Dofinansowanie wynosi 90%. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności regionu przygranicznego poprzez zaangażowanie dzieci do nauki bezpiecznych postaw funkcjonowania w środowisku.
W ramach projektu organizowane są szkolenia i warsztaty, zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli, w celu zaznajomienia się z innowacyjnymi metodami nauczania w zakresie zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych a także udzielania pierwszej pomocy. Przeszkolone dzieci tzw. liderzy będą pracować z rówieśnikami na rzecz promowania zdrowego stylu życia i bezpiecznego środowiska.
W następnej części spotkania Komendant Miejski PSP st.bryg. Zbigniew Łaziuk podsumował działalność strażaków w roku 2013, omówił ważne kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy oraz przedstawił plany i główne cele, jakie zamierza zrealizować w roku bieżącym.
Dzięki przychylności Komendanta Głównego PSP, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Pana Prezydenta Miasta Biała Podlaska, a także dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Starosty w roku ubiegłym Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o nowy specjalistyczny sprzęt, tj.:
– Samochód GCBA 5/36/4 MAN – wyposażony kompletnie;
– Samochód GCBA-Rt 5/32 SCANIA, wyposażony m.in. w skokochron, linkowe urządzenie ratownicze , zestaw PSP R2 i inny drobniejszy sprzęt,
– Kontener ODO wyposażony w 25 aparatów ODO AUER, butle zapasowe, sprężarkę. agregat prądotwórczy i w stację do obsługi aparatów powietrznych;
– Kontener proszkowy KnPr 1500;
– Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas, który został umieszczony na sam. SCANIA.
Na zakończenie spotkania samochody pożarnicze zostały uroczyście przekazane do podziału bojowego i poświęcone przez kapelanów.

Tekst: mł. bryg. Mirosław Byszuk KM PSP Biała Podlaska;

Zdjęcia: Artur Tomczuk, st. sekc. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin;

3 - fot. Artur Tomczuk5 - fot. Artur TomczukSAM 0622SAM 0626SAM 0587SAM 0585SAM 0614SAM 0591budynek16aSAM 0630

Skip to content