IMG 6376

KW PSP Lublin – Narada Roczna połaczona z przekazaniem samochodów i sprzętu.

IMG 637618 lutego 2014 r. w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 10 odbyła się narada roczna podsumowująca działalność lubelskiej Państwowej Straży Pożarnejw 2013 r. Zanim dokonano podsumowania roku odbyło się uroczyste przekazanie samochodów, kontenerów oraz sprzętu specjalistycznego zakupionego dla jednostek organizacyjnych PSP woj. lubelskiego.

 

 

W 2013 r. na terenie woj. lubelskiego zakupiono łącznie 22 pojazdy, 3 kontenery i sprzęt specjalistyczny w tym:
– ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 5szt.
– średnie samochody ratowniczo-gaśnicze – 3 szt.
– lekki samochód ratownictwa technicznego z modułem gaśniczym – 1szt.
– średni samochód ratownictwa technicznego – 1szt.
– samochody rozpoznawczo-ratownicze – 3szt.
– samochody operacyjne – 2 szt.
– podnośniki hydrauliczne  – 2szt.
– lekkie samochody kwatermistrzowskie – 3szt.
– bus – 1szt.
– kontenery – 3szt.
– ciągnik siodłowy – 1szt.
– zestawy hydrauliczne – 8szt.  
W naradzie udział wzięli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa lubelskiego na czele z Wojewodą Lubelskim – Jolantą Szołno – Koguc, Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem, Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druhem Marianem Starownikiem, Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Michałem Domaradzkim,  Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie – Wojciechem  Piekarczykiem, kadrą kierowniczą PSP woj. lubelskiego oraz przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach PSP.
 
Komendant Główny PSP – gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz  przedstawił funkcjonowanie PSP na terenie woj. lubelskiego w odniesieniu do pozostałych województw oraz nakreślił kierunki działania PSP na 2014 rok. Zapowiedział również zmiany w najważniejszych aktach prawnych dotyczących funkcjonowania PSP, ochrony przeciwpożarowej i KSRG. Kończąc swoją wypowiedź podziękował wszystkim funkcjonariuszom za miniony rok wytężonej pracy.
 
Następnie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP –  st. bryg. Tadeusz Milewski wraz ze swoimi zastępcami: st. bryg. Zbigniewem Czępińskim oraz bryg. Gustawem Włodarczykiem podsumowali działalność Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, omówili  działania ratowniczo-gaśnicze strażaków Lubelszczyzny w 2013 roku, przedstawili zrealizowane inwestycje, zakupy sprzętu pożarniczego oraz wskazali zadania do realizacji w 2014 roku.
Przekazano również informację o „Ogólnopolskim Dniu Strażaka”, który odbędzie się w Białej Podlaskiej w dniu 10 maja br. i połączony będzie z rocznicą 140 lecia Bialskiej Straży Pożarnej oraz nadaniem sztandaru dla KM PSP w Białej Podlaskiej.

W roku 2013 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 17852 razy, prowadząc działania przy 5922 pożarach, 11377 miejscowych zagrożeniach, 553 alarmach fałszywych. W zdarzeniach tych odnotowano:
– 235 ofiar śmiertelnych (34 w pożarach, 201 w miejscowych zagrożeniach w tym 44 utonięcia),
– 2660 osób rannych (200 w pożarach, 2460 w miejscowych zagrożeniach w tym 101 osób rannych
w związku z działaniem tlenku węgla). Średnio każdego dnia jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 49 razy.

tekst/zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery:Narada Roczna połaczona z przekazaniem samochodów i sprzętu

Skip to content