IMG 0916

Kraśnik – czujka dymu dla Rodzinnego Domu Dziecka.

IMG 0916W powiecie kraśnickim w bieżącym roku w dniu 17 lutego strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazali  czujkę dymu, która uzupełni działanie przekazanej rok wcześniej czujki tlenku węgla dla Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku przy ul. Spółdzielczej.

 W ramach rozpoczętej w ubiegłym roku akcji prewencyjno-edukacyjnej, nad którą patronat objęła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej „NIE DLA CZADU” Fundacja ORLEN „DAR SERCA” zakupiła i przekazała dla rodzinnych domów dziecka w 2013 r. czujki tlenku węgla. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też, kontynuując rozpoczętą akcję w bieżącym roku Fundacja zakupiła kilkaset czujek dymu, które w całej Polsce przekazywane są przez  strażaków Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce do wytypowanych rodzinnych domów dziecka.

Wyposażenie pomieszczeń w zestaw czujek niebagatelnie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców i wychowanków rodzinnego domu dziecka.
Statystyki z lat ubiegłych wskazują na fakt, iż do zatruć dymem, bądź czadem dochodzi w wyniku niewiedzy i nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W samym powiecie kraśnickim od początku bieżącego okresu grzewczego tj. od listopada 2013 roku strażacy interweniowali kilkanaście razy do zdarzeń, gdzie dochodziło do zatruć tlenkiem węgla.
Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna lub brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.
Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru.
Instalowanie czujek dymu oraz czujników CO, to bez wątpienia mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

tekst/zdjęcie: kpt. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik

Skip to content