DSC09216

KP PSP Tomaszów Lubelski – narada roczna.

DSC09216W dniu 24 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim odbyła się narada podsumowująca działalność za rok 2013.

 

Odprawę roczną poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech.
W naradzie uczestniczyli: Z-ca Lubelskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Zbigniew Czępiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. – Kazimierz Organista, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Dawidowski, Sekretarz Powiatu Stanisław Cisło, Burmistrz Miasta Tomaszów Lub. – Wojciech Żukowski, Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie reprezentowała Pani Alina Bujanowska.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech zapoznał uczestników z zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie obszaru chronionego oraz działaniami ratowniczo-gaśniczymi odnotowanymi w minionym roku. Przedstawił również kierunki i cele działalności komendy na rok 2014.
 
W czasie odprawy omówiono zadania zrealizowane w roku 2013. Jednym z najważniejszych celów jaki został osiągnięty było oddanie do użytku zmodernizowanego obiektu komendy w ramach projektu: „PL-BY-UA 2007-2013”. W roku 2013 pozyskano samochód kwatermistrzowski Ford Transit Custom. Zakup pojazdu zrealizowany został w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
85 tys. zł., dotacji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. 35 tys. zł., Gminy Tyszowce 20 tys. zł., pozostała część to środki własne komendy. W roku ubiegłym tut. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wyposażona została w nową łódź ratowniczą.
Po zakończonym podsumowaniu nastąpiło poświęcenie zakupionego sprzętu przez powiatowego kapelana strażaków księdza Stanisława Szałańskiego.

Tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski

mt_gallery: KP PSP Tomaszów Lubelski - narada roczna.

 

Skip to content