IMG 8268

KP PSP Łęczna – narada roczna.

IMG 8268W dniu 26 lutego 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność komendy w 2013 roku.

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście: st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Alina Bujnowska – Specjalista WFOŚiGW w Lublinie, ks. Dziekan Janusz Rzeźnik – Kapelan Strażaków Powiatu Łęczyńskiego, Adam Niwiński – Starosta Łęczyński – pełniący zarazem funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej, Andrzej Grzesiuk – Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego, insp. Sławomir Zagojski – Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej, Burmistrz Łęcznej, Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Łęczyńskiego oraz przedstawiciel firmy Technotop Sp. z o.o. Kalinówka k. Świdnika.
    Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej – bryg. Dariusz Lis powitał wszystkich przybyłych gości, następnie pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze działania w minionym roku. Po wystąpieniach pracowników Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej podsumował zeszłoroczne dokonania oraz przedstawił zadania i zamierzenia na rok 2014. Ponadto podkreślił fakt, iż ważnym elementem w obecnej sytuacji kryzysu jest obopólna współpraca KP PSP w Łęcznej z jednostkami samorządu terytorialnego, które dostrzegają potrzebę wspierania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu. Podziękował za przychylność władz samorządowych oraz dobre stosunki współpracy. Złożył również podziękowanie na ręce Pani Aliny Bujnowskiej – Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Lublinie za dofinansowanie zakupu Lekkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego wraz z wyposażeniem.
    Po prezentacji głos zabrali m.in. : Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniew Czępiński który w swoim wystąpieniu przedstawił informację dotycząca realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku oraz główne plany i zamierzenia KW PSP w Lublinie na rok bieżący oraz Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Przewodniczący rady Powiatu Łęczyńskiego, Kapelan Strażaków Powiatu Łęczyńskiego którzy odnieśli się do zrealizowanych zadań w minionym roku przez KP PSP w Łęcznej, dziękując wszystkim funkcjonariuszom komendy jak również strażakom OSP za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie i poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
    Na  zakończenie narady wszyscy goście mieli możliwość obejrzenia zakupionego pod koniec  2013 roku  Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo – Ratowniczego z napędem 4×4 marki ISUZU oraz innego sprzętu pozyskanego w minionym roku takiego jak: łódź pneumatyczna BUSH FAWORIT, agregat prądotwórczy Honda EU, motopompa szlamowa WT 40 X, zestaw lekki do stabilizacji – ułatwiający ratownikom szybkie podparcie wszelkiego rodzaju pojazdów, wentylator oddymiający o napędzie elektrycznym, pompa zatapialna, skafandry nurkowe marki HENDERSON.

tekst/zdjęcia: mł. kpt. mgr Sławomir Michalski KP PSP Łęczna

mt_gallery: KP PSP Łęczna - narada roczna.

Skip to content