sze0

Zakończenie szkolenia chemiczno-ekologicznego w Zamościu.

sze0W dniu 9 grudnia 2013 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, bryg. Gustaw WłodarczykZastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, wręczył 30 strażakom zamojskiej jednostki, zaświadczenia o odbytym szkoleniu specjalistycznym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla podoficerów PSP.

Celem szkolenia było nabycie przez ratowników umiejętności prowadzenia właściwych i bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem materiałów niebezpiecznych. W ramach szkolenia zamojscy strażacy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką ratownictwa chemiczno-ekologicznego podczas zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Zakładów Azotowych w Puławach. Odbyte szkolenie oraz doposażenie w wymagany sprzęt specjalistyczny pozwoli na właściwe prowadzenie działań z tego zakresu ratownictwa na obszarze południowej części województwa lubelskiego.
    Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie pochwalił uczestników szkolenia za uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników, jednocześnie wyraził nadzieję że zdobyta wiedza wydatnie przyczyni sie do prowadzenia efektywnych działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
    Szkolenie odbywało sie w dniach 18-29 listopada i było nadzorowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość

sze1sze2sze3sze0

Skip to content