Foto 3

Przekazanie samochodów i sprzętu – 06.12.2013 r.

Foto 3W dniu 6 grudnia 2013 r. na terenie OSP w Krupem, gm. Krasnystaw odbyła się uroczystość przekazania samochodów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie, OSP w Małochwieju Dużym, OSP w Krupem, OSP Zastawie i OSP Krakowskie Przedmieście.

 

Samorząd Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw oraz KP PSP w Krasnymstawie zakupiły w sumie cztery średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa lekkie, w tym jeden ze specjalnym wyposażeniem, przyczepę i łódź do interwencji m.in. w akcjach przeciwpowodziowych a także specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do usuwania skutków wypadków drogowych.

Na uroczystość przybyli liczni goście, między innymi:
dh Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP w Lublinie,
dh Tadeusz Szyszko – Dyrektor Wykonawczy Biura Terenowego ZOW ZOSP RP w Lublinie,
dh Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie.

Przekazany sprzęt został zakupiony w ramach unijnej dotacji o którą postarały się Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw i Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie. Wszystko kosztowało prawie 3 miliony 600 tysięcy złotych. Sygnatariusze porozumienia pokryli tylko 15 procent kosztów. Pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Adam Niemczyk KP PSP Krasnystaw, sekc. Marek Lipski KW PSP Lublin

Foto 2Foto 5Foto 3Foto 4

SAM 0217SAM 0218SAM 0223SAM 0227

Skip to content