SAM 0267

Odbiór nowego kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.

SAM 0267W dniu 14 grudnia 2013 r. w siedzibie Wykonawcy tj. Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. z Bielska-Białej odbył się odbiór kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Zakupu dokonano w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” realizowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu realizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakup 6 kontenerów Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie odebrała 1 kontener z wyposażeniem, który będzie stacjonował w JRG Międzyrzec Podlaski. Jest on wyposażony w specjalistyczny sprzęt ochrony dróg oddechowych używany przez ratowników podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, w których istnieje konieczność użycia dużej ilości aparatów ochrony dróg oddechowych. Kontener jest podzielony na część wyposażeniową i część obsługowo – naprawczą. Wyposażony jest m.in. 25 kompletnych nadciśnieniowych jednobutlowych aparatów powietrznych, 75 zapasowych butli kompozytowych, agregat prądotwórczy, kompresor do ładowania butli powietrznych, dwa wentylatory oddymiające, urządzenia i sprzęt do badania aparatów i masek. Kontener kosztował prawie 630 000,00 zł.

tekst/zdjęcia: kpt. Dariusz Łagowski KW PSP Lublin

SAM 0246SAM 0256SAM 0265SAM 0275SAM 0531

 

Skip to content