1

Odbiór samochodów lekkich ratownictwa technicznego.

1W dniach 28 i 29 listopada br. w siedzibie Wykonawcy tj. Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. z Bielska-Białej odbył się odbiór I partii 8 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą SLRtBA.

Zakupu samochodów dokonano w ramach projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie odebrała 1 samochód SLRtBA na podwoziu IVECO Daily 70C17. Samochód zostanie przekazany do Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Samochód ten jest bardzo bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt używany w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych głównie związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Wyposażony jest m.in. w sprzęt ratownictwa technicznego w tym poduszki wysokociśnieniowe, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat gaśniczy proszkowy 50 kg., gaśnice, aparaty powietrzne, zestaw znaków drogowych i ostrzegawczych, sprzęt oświetleniowy, piły, zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej wraz z respiratorem i defibrylatorem oraz noszami sanitarnymi, sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych i wiele innego drobnego sprzętu. Wyposażony jest również autopompę, która umożliwia podawanie zarówno wody jak i piany. Samochód będzie głownie wykorzystywany do ratowania i udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, i usuwania skutków tych zdarzeń jak również przyczyni się do ograniczenia skutków katastrof i wypadków. Samochód kosztował ponad 500 000,00 zł.

tekst/zdjęcia: kpt. Dariusz Łagowski KW PSP Lublin

1245678

Skip to content