zlom 135

Szkolenie strażaków OSP na złomowisku.

zlom 135W dniach 12-15 listopada 2013r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na terenie jednego ze złomowisk w Zamościu, po raz kolejny prowadzone jest  szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników OSP.

    W szkoleniu uczestniczy 31 strażaków – ochotników z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego. Wyróżnikiem tego szkolenia są druhny, z OSP Komarów-Osada, które na równi z kolegami biorą udział w zajęciach praktycznych z użyciem, wcale nie lekkich (ważących nawet 20 kg), hydraulicznych narzędzi ratowniczych.
    Celem szkolenia jest nabycie przez strażaków-ratowników OSP umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. W szkoleniu uczestniczą przede wszystkim strażacy tych jednostek OSP, które posiadają sprzęt ratownictwa technicznego, w tym hydrauliczne narzędzia ratownicze. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. obsługę w/w sprzętu oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów. Szkolenie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu wg programu określonego w „Systemie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie zakończy sie egzaminem.  
    Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego cieszy się wśród strażaków OSP dużym zainteresowaniem przede wszystkim z uwagi na możliwość ćwiczeń praktycznych ze sprzętem ratowniczym.  Szkolenie jest również okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie organizacji działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz innych zdarzeń z zakresu szeroko pojętego ratownictwa.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość

zlom 131zlom 132zlom 133zlom 134zlom 135zlom 136

Skip to content