5

Szkolenie medyczne ratowników OSP powiatu lubartowskiego.

5W dniach 16 – 17 listopada 2013 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie została przeprowadzona recertyfikacja uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie dla trzech grup ćwiczących prowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający odpowiednie uprawnienia. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło łącznie 44 ratowników OSP z terenu powiatu lubartowskiego. Jednym z ustawowych obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej jest prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego. Przedmiotowe szkolenie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień umożliwia udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tego typu doskonalenie ma bardzo duże znaczenie dla możliwości oraz skuteczności prowadzenia działań ratowniczych.

tekst/zdjecia: asp. sztab. Paweł Krupa KP PSP Lubartów

12346789

 

Skip to content