Foto 6

Strażacy na grobach kolegów.

Foto 6Tradycyjnie w dniu 1 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz strażacy-emeryci złożyli hołd zmarłym strażakom – pochowanym na Cmentarzu w Krasnymstawie.

Tradycję tą zapoczątkował były Komendant Straży Pożarnej podpułkownik pożarnictwa Mikołaj Szrubowicz. Zgodnie z tą tradycją pierwszy symboliczny ogień jest zapalany na mogile założyciela Krasnostawskiej Straży Ogniowej – Wincentego Certowicza, który w 1881 roku założył
w Krasnymstawie Ochotniczą Straż Ogniową.
Cześć ich pamięci.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Adam Niemczyk KP PSP Krasnystaw

Foto 2Foto 3Foto 7Foto 5

 

Skip to content