budynek16a

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie po rewitalizacji.

budynek16a5 listopada 2013 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej w Lublinie – etap „Adaptacja przestrzeni wraz z rewitalizacją obiektów po byłej bazie transportu URSUS dla potrzeb PSP na cele szkoleniowo-dydaktyczne”.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja 3 budynków, które zostały w ramach działań rewitalizacyjnych przekształcone na obiekty o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym. Zagospodarowano również przestrzeń publiczną wokół obiektów. W ramach projektu wykonano profesjonalną komorę dymową, która posłuży do testów i ćwiczeń doskonalących mających na celu sprawdzenie orientacji, zdolności do przemieszczania się w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. 

Uroczystą konferencję zaszczycili swoją obecnością:

nadbrygadier Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
st. bryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki  Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Pani Jolanta Korniszuk – Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze woj. lubelskiego
Pan Wojciech Piekarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Lublin, reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin,
Pan Łukasza Byra – reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego
bryg. Jacek Borowski – Dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. Waldemar Kozak – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
szefowie i przedstawiciele bratnich służb mundurowych
Inspektor Michał Domaradzki  –  Lubelski Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
płk Dariusz Sobotka – Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie
płk dypl. Piotr Chudzik – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
ppłk Paweł Łabędzki – Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie
ppłk Andrzej Drozd – Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej
Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. lubelskiego na czele z dziekanem komendantów st. bryg. Stanisławem Kielechem.
Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP woj. lubelskiego
Przedstawiciele lubelskich mediów- telewizji, radia i prasy.

W trakcie Konferencji przedstawiono prezentację dotyczącą „Rewitalizacji obiektów przy ul. Grygowej 10” dla Ośrodka Szkolenia PSP oraz dot. zamierzeń i planów wykorzystania Ośrodka Szkolenia PSP w procesie dydaktycznym.
Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły część teoretyczną, po której wszyscy uczestnicy mogli zwiedzić budynek i nową komorę dymową.

Na zakończenie w zaaranżowanej akcji ratowniczej (kolizja dwóch pojazdów) zaprezentowano sprzęt wykorzystywany podczas ćwiczeń na Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie. W tej części uczestniczyły również zaproszone przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego dzieci z miejscowego przedszkola nr 7 oraz Centrum Aktywności Środowiskowej. Dzieci otrzymały również pamiątkowe koszulki i opaski odblaskowe oraz ze smakiem zjadły serwowaną grochówkę.

tekst/zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

budynek16abudynek16aIMG 5435IMG 5660IMG 5685IMG 5689IMG 5691IMG 5696IMG 5711IMG 5743IMG 5708IMG 5732IMG 5773IMG 5772IMG 5763IMG 5765IMG 5400IMG 5403IMG 5465IMG 5469IMG 5760

Skip to content