5

Nowe narzędzia do ratownictwa technicznego dla PSP woj. lubelskiego.

5W dniu 26 listopada 2013 r. w KW PSP w Lublinie odbył się odbiór końcowy i przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.

 

 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKOlogo PSPUE fundusz rozwoju regionalnego

W ramach projektu, którego Liderem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla woj. lubelskiego zostało zakupionych 5 ciężkich oraz 3 średnie zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy Lukas. Użytkownikami są:
•    ciężkich zestawów:
-KM PSP w Lublinie
-KM PSP w Białej Podlaskiej
-KP PSP w Lubartowie
-KP PSP w Kraśniku
-KP PSP w Biłgoraju
•    średnich zestawów:
-KM PSP w Lublinie
-KM PSP w Chełmie
-KP PSP w Janowie Lubelskim.
W trakcie odbioru odbyło się szkolenie z obsługi sprzętu dla 70 funkcjonariuszy
z wymienionych komend. Wartość pozyskanego sprzętu to kwota ponad 537 tys. zł.

Zakupione w ramach projektu nowe narzędzia będą używane w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof i wypadków komunikacyjnych, budowlanych oraz infrastruktury technicznej.
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez producentów samochodów wymuszają na jednostkach ratowniczych posiadanie sprzętu o coraz wyższych parametrach siłowych, wykonanych z materiałów wysoko zaawansowanych technologicznie. Budowa nowych  nadwozi samochodowych podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowników podczas wypadków drogowych, jednakże stawia również dużo wyższe wymagania dla sprzętu będącego na wyposażeniu służb ratowniczych. Nowe zestawy sprostają w pełni stawianym przed nimi wyzwaniami. Pozwolą one na szybsze dotarcie do osób poszkodowanych, jak również przyczynią się do zmniejszenia skutków wypadków i katastrof.

tekst/zdjęcia: kpt. Dariusz Łagowski KW PSP Lublin

1245

Skip to content