Obraz 022

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu parczewskiego..

Obraz 022W dniu 7 listopada 2013r. na obiekcie Biogazowni  w miejscowości Koczergi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie przeprowadziła ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg i służb współdziałających powiatu parczewskiego.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania sił i środków ksrg oraz służb współdziałających w czasie awarii i zagrożenia ekologicznego, sprawdzenie procedur ratowniczych oraz zapoznanie się z charakterem możliwych do  wystąpienia zagrożeń. W trakcie trwania ćwiczeń przeprowadzono ćwiczenia doskonalące dla jednostek OSP włączonych do ksrg obejmujących zagadnienia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i narzędzi hydraulicznych oraz prowadzenia łączności w czasie działań ratowniczo-gaśniczych.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Zbigniew Hawryluk KP PSP Parczew.

Obraz 022Obraz 021

Skip to content