SAM 0190

Wojewódzkie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.

SAM 019015 października 2013 roku w Sali Błękitnej  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Na zaproszenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w wojewódzkich uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczył Zastepca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Gustaw Włodarczyk. Uroczystościom towarzyszyły słowa Karola Wojtyły „Człowiek nie może zagubić właściwego sobie miejsca wśród tego świata, który sam ukształtował”. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, medal KEN oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

zdjęcia: sekc. Marek Lipski KW PSP Lublin

SAM 0195SAM 0196SAM 0193

Skip to content