Zdjęcie 8

Odprawa szkoleniowa Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego 23 październik 2013r.

Zdjęcie 8W dniu 23.10.2013r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lub. odbyła się odprawa szkoleniowa Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tomaszowskiego. Odprawy tego typu organizowane są raz na 5 lat, w okresie jednej kadencji funkcjonowania Zarządów OSP.

Jednostki OSP są jednym z głównych filarów systemu ratowniczego działających na terenie kraju. Rocznie jednostki OSP na terenie powiatu uczestniczą w 350- 400 zdarzeniach. W powiecie tomaszowskim działa łącznie 127 jednostek OSP, z czego 19 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przygotowanych do działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie swojej gminy
czy powiatu. Przykładem mogą być występujące anomalie pogodowe m.in. powodzie do których konieczne jest angażowanie znacznych sił i środków na teren poszczególnych województw czy obszaru kraju. Główny ciężar finansowania jednostek OSP spoczywa na samorządach, które każdego roku przeznaczają na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP kwotę około 1,2 miliona złotych. Dodatkowo samorządy współfinansują zakupy samochodów ratowniczych, sprzętu specjalistycznego oraz utrzymanie strażnic OSP.
W programie odprawy znalazły się referaty prezentujące m.in.:
– stan organizacyjny OSP w Powiecie Tomaszowski,
– realizację zadań ochrony przeciwpożarowej przez samorządy Powiatu Tomaszowskiego,
– współpracę PSP i OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
– rolę Prezesa i Naczelnika w życiu jednostki OSP,
– podstawowe zadania prewencyjne w działalności OSP,
– regulamin umundurowania i uroczystości pożarniczych.
W odprawie uczestniczyli m.in.: st. bryg. Dariusz Marczyński – Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Marian Starownik – V-ce Wojewoda Lubelski, V-ce Prezes ZOG ZOSP RP, mł. bryg. Zenon Pisiewicz – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie, płk. w st. spocz. Mieczysław Skiba – członek honorowy ZOG ZOSP RP, były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Zamościu, przedstawiciele powiatu na czele ze Starosą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciele samorządów miast – gmin oraz gmin z terenu powiatu. Organizatorami odprawy byli: Samorząd Powiatowy, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Lub., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub. Odprawę prowadził Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Stanisław Kielech.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 260 osób.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP Tomaszów Lubelski

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7

 

Skip to content